Www.denhout.eu/771846

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 11 juni 2018 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 19 maart 2018
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Wat betekend het Coalitie akkoord 2018-2020 voor Den Hout.
 5. Onderhoud Vrachelsestraat
 6. Oprichting werkgroep zonne-energie
 7. Presentatie bouwplan Houtse Heuvel 2
 8. Rondvraag

Toelichting bij agendapunt 6:
We zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen Den Hout van eigen energie te voorzien. |Verslag=Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 11 juni 2018 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2018.

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.03 uur.
Er zijn afmeldingen van Antoon van Meel, Harm Rutten, Walter Bongers, Ad Strack van Schijndel, Jan Kusters, Piet van Leijsen Kees de Grauw en Frans van Groesen.

Mededelingen:
Arjen geeft aan dat er 23 en 24 juni diverse activiteiten zijn in het kader van promotie “Zuiderwaterlinie”.

Verslag van de vergadering van 19 maart 2018

Met enkele opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Vragen VVD en CDA mbt aanpak rotonde De Bromtol.
 • Verslag Zwaluwebouw mbt tot plannen Houtse Heuvel-2
 • Verslag Raukema mbt rotonde De Bromtol

Uitgaande post

 • Reactie van de LWGDH op het Voorlopig Ontwerp Vrachelsestraat

Wat betekent het Coalitie Akkoord voor Den Hout?

Arjen geeft aan wat er in het coalitie akkoord staat wat voor Den Hout belangrijk kan zijn. Dit zijn de navolgende zaken:

 • Blz. 14 De gemeente staat open voor een kleine winkelvoorziening in combinatie met woonzorg.
 • Blz. 19 De gemeente gaat uitvoering geven aan de realisatie van een nieuwe accommodatie voor VV Irene’58.
 • Blz. 22 De gemeente is voorstander van windmolens langs de A-59.
 • Blz. 24 Zo zouden langgevel boerderijen geschikt gemaakt kunnen worden voor meerdere huishoudens en bieden

“erfwoningen”; wellicht een oplossing voor uitbreiding van woningen in de dorpen.

 • Blz.26 Mobiliteit: er dient inzicht te komen in de effecten van voorgenomen maatregelen m.n. de reconstructie van rotonde De Bromtol.

Onderhoud Vrachelsestraat

De LWGDH heeft een reactie op de reconstructie Vrachelsestraat ingebracht.
De punten zijn:

 • Minder versmallingen
 • De versmallingen zijn te smal
 • Geen extra bomen
 • Doorsteek maken thv de EVZ.

Het voorstel na afronding en vaststelling door het college, hoeft niet naar de gemeenteraad.

Oprichting werkgroep zonne-energie

De vraag van het bestuur is of er voldoende draagvlak is om te starten met het energie neutraal maken van Den Hout.
Het bestuur is op zoek naar mensen die mee willen doen in een werkgroep.
Vooralsnog is er geen interesse voor dit onderwerp.

Rondvraag

Marieke van Berkel vraagt wanneer de herinrichting van de Houtse Heuvel gaat gebeuren.
Twan geeft aan dat dit nog nergens op de agenda staat.
Arjen roept Houtenaren op om mensen uit het dorp voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.


Pauze


Presentatie bouwplan Houtse Heuvel-2

Gerard van Beek, directeur Zwaluwebouw, geeft een presentatie over Houtse Heuvel – 2.
Het plan gaat bestaan uit:

 • 6 starters woningen
 • 2 levensbestendige woningen, en
 • 5 senioren woningen.

De woningen zullen duurzaam en gasloos zijn. Ook zullen de woningen van zonnepanelen worden voorzien. De bestemmingsplan procedure zal zo snel mogelijk starten. Er zal ook een bezonningsplan komen. Als alles meezit zal de start/sloop in januari 2019 gaan plaatsvinden.
Vraag uit de zaal: Krijgen Houtse inwoners de voorkeur? Er is vanuit de Houtse gemeenschap veel belangstelling, maar inschrijving is voor ieder (dus ook voor Houtenaren) mogelijk. Door beperkte uitingen en reclame wordt vooral gericht op lokale belangstelling bij de bevolking.
Jan van Dommelen geeft aan dat hij het plan niet ziet zitten. Zijn motivatie is dat er te weinig respect is voor monumenten aan de Houtse Heuvel. Jan pleit voor woningen op het voetbalveld van Irene’58.
Vanuit de zaal komt de vraag of de warmte pompen niet te veel lawaai maken? Er zal naar de nieuwste modellen gekeken worden en die hebben aanmerkelijk minder geluidsoverlast.
Twan dankt de heer Gerard van Beek voor de uitgebreide presentatie.

Sluiting

Twan sluit de vergadering om 22.30 uur.