Leefbaarheidswerkgroep 2016-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2016/12/12

Leefbaarheidswerkgroep 2016-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 12 december 2016 is als volgt:
Leefbaarheidswerkgroep

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 5 september 2016
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Onderhoud Bergsebaan
 5. Stand van zaken Bromtol rotonde
 6. Rondvraag


Ter info: De ledenvergaderingen in 2017 zijn op 20 maart, 12 juni, 4 september en op 11 december.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 12 december 2016 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2017

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van Jan Kusters, Walter Bongers, Henk van Ginneken, M. Verstraaten, Anton van Meel, Lydia Schuurbiers, Jan Pheninckx, Louis Vermijs, Ruud van der Tak, C de Graauw, Riet Don, Conny v/d Schriek.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen

Verslag van de vergadering van 5 september 2016

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Brief van gemeente mbt Verordening geurhinder en veehouderij.
 • Brief van gemeente mbt Besluit directe vaststelling Waarderingssubsidie 2017.
 • Verslag Ontruimingsoefening Dorpshuis.

Uitgaande post

 • Brief naar de gemeenteraadsleden mbt Burgerparticipatie, maak er iets van.
 • Brief naar het college van BenW mbt Van meedenken tot meedoen.

Onderhoud Bergsebaan

Arjen Jongevos deelt mede dat de gemeente van plan is om in 2017 de Bergsebaan een opknapbeurt te geven.
Vanaf de brug bij TerAalst tot aan De Meerberg zal de weg van nieuw asfalt worden voorzien, De weg zal worden verbreed en aan beide zijden voorzien worden van een visueel fietspad van 140 cm breed.
Ook zullen er snelheid remmende maatregelen worden genomen d.m.v. 8 verhoogde plateaus.
De Leefbaarheidswerkgroep heeft gepleit voor een vrij liggend fietspad achter de bomenrij maar dat was te duur.
Eveneens zijn andere suggesties afgewezen. Feitelijk was het een presentatie van een ontwerp waarop geen verandering of discussie mogelijk was.

Stand van zaken Bromtol Rotonde

Twan van den Heijkant geeft aan dat de raad inmiddels besloten heeft om van de rotonde De Bromtol een 4 poot te maken en de Stelvenseweg af te sluiten bij De Bromtol. Er zal een nieuwe verbinding gemaakt worden vanaf de Stelvenseweg langs de Vliet door ondermeer het land van Rovers en van Gils naar de Weststadweg. De gemeenteraad heeft inmiddels een krediet van 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitwerking en visualisatie van de turborotonde. Mogelijke aanleg/verlegging van een nieuwe Stelvenseweg is losgekoppeld van de ombouw van de rotonde Er is geen rekening gehouden met de belangen van de 2 agrariërs.

Rondvraag

Het nieuwjaarscafe is op 8 januari 2017.

Sluiting

Twan sluit de vergadering om 20.35 uur.