Www.denhout.eu/D' Houtse kerk

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Van Corneliuskerk naar d'Houtse kerk

Historie van de kerk

Al in de 14e eeuw stond er een kapel in Den Hout, die was gewijd aan Antonius Abt. Deze zou door Willem van Duivenvoorde of zijn zoon in 1336 of 1385 zijn gesticht. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het verwoest en raakte de kapel in verval. De grond waarop gasthuis en kapel hebben gestaan werd in 1805 tot begraafplaats ingericht. In 1787 werd een schuurkerk gebouwd, toen Den Hout het recht kreeg om een zelfstandige parochie op te richten. In 1836 onderging de schuurkerk een flinke verbouwing. Het dak werd verhoogd en de kerk kreeg een toren met klokken. Veertig jaar later werd de huidige Corneliuskerk gebouwd. De kerk is een van de eerste werken van architect P.J. van Genk, de belangrijkste architect van kerken in het bisdom Breda in de laatste drie decennia van de 19e eeuw. Van Genk ontwierp de kerk in 1877 in een voor Nederland unieke neogotische stijl die sterk was beïnvloed door de Belgische neogotiek. Dezelfde stijl zou hij de rest van zijn carrière hanteren.

De Rooms-Katholieke parochiekerk werd op zondag 16 september 1878 ingewijd door Mgr. Van Beek, bisschop van Breda. Bij de inwijding zag de kerk er tamelijk sober uit. Alleen het allernoodzakelijkste was aangebracht. De vele kunstwerken die de kerk nu rijk is, werden dankzij de gulheid van de parochianen in de eerste decennia die volgden op de inwijding aangebracht. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld (1924). Kerk en interieur werden in 1987 geheel gerestaureerd. De kerk en de geloofsgemeenschap maken deel uit van de Sint-Catharinaparochie In 1987 werd de kerk voor het laatst gerestaureerd om op 18 december 2016 uit de eredienst te worden onttrokken.

Doopvont en Kruisweg uit de voormalige Corneliuskerk?

Bij de overdracht van de kerk aan de nieuwe eigenaar eiste het Bisdom van Breda dat de doopvont en de Kruiswegstaties uit de kerk verwijderd zouden worden. Het bisdom heeft formeel ook een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd voor het verwijderen hiervan. Recent heeft de Rijksdienst uitgesproken dat alles (dus ook de Kruiswegstaties en het doopvont) in het Rijksmonument aanwezig moet blijven.

Aankoop van de kerk

Nieuwe maatschappelijke functie

De voormalige Corneliuskerk in Den Hout wordt verkocht aan de Houtenaren Miranda van Bragt & Jan Vermeulen en wordt direct na koop overgedragen aan de stichting d'Houtse Kerk. Dit wordt ook de nieuwe naam voor het gebouw. Het echtpaar bewoont de oude pastorie naast de kerk. Ariane van Dongen treedt op als woordvoerster en is het aanspreekpunt namens de d'Houtse kerk.

Het doel van de koop is de kerk voor het dorp te behouden en er zowel maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten als ook bedrijvigheid naast elkaar te kunnen laten bestaan met een regionale bestemming. Het voorlopig koopcontract is 2 oktober getekend; de definitieve overdracht vindt zo snel mogelijk plaats.

d'Houtse Kerk

Het aankomend jaar wordt een " living lab", een proeftuin voor nieuwe ideeën.  Samen met o.a. de inwoners van Den Hout zal worden gekeken waar behoefte aan is, welke activiteiten in de voormalige kerk plaats kunnen vinden. Deze activiteiten moeten een verrijking worden voor het dorp, een aanvulling op wat al voorhanden is, ook om concurrentie met het bestaande aanbod uit te sluiten. Belangrijk is natuurlijk dat deze geld opbrengen om de renovatie van de kerk te kunnen dekken, vandaar dat de living lab breder ingezet moet gaan worden dan alleen het dorp zelf. Iedere enthousiasteling, maar ook instellingen en bedrijven, zijn welkom om mee te denken over de exploitatie en invulling. De wens bestaat om jongeren in dit proces te betrekken, zij zijn immers de toekomst en moeten met het gebouw aan de slag kunnen.

Studenten van o.a. Avans, Saxion en Buas worden op dit moment al op diverse manieren betrokken bij brainstormsessies over bedrijfskundige zaken, duurzaamheid en het creatieve proces.  Inmiddels zijn er al wat initiatieven opgestart om een positieve bijdrage te leveren aan de restauratie van het vieringtorentje. De producten worden ontwikkeld door Houtse talenten en gemaakt door Houtenaren en Zorgboerderij Levensvreugde. Er wordt een quadrippel gebrouwen en gebotteld, er worden theedoeken met de beschermheilige, gebreide mutsen met een aureool, kaarslichtjes en kerk vogelhuisjes gemaakt. Ook worden er knellis-koekjes gebakken (koekjes in de vorm van een hoorn, het symbool van Cornelius).

Iedereen die mee wil denken over de toekomst en invulling van d'Houtse kerk is van harte welkom!

Mail je suggesties, ideeën of vragen naar: info.houtsekerk@gmail.com.