Leefbaarheidswerkgroep 2009-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2009/04/20

Leefbaarheidswerkgroep 2009-2

Agenda

Verslag

In het voorjaar/zomer 2009 is er vanuit de Leefbaarheidswerkgroep gewerkt aan het iDop (integraal dorpsontwikkelingsplan). Informatie over iDop is hier te vinden.

In deze periode was er geen reguliere driemaandelijkse bijeenkomst.

IDOP actueel

Het IDOP wordt voorgelegd aan de raad om te worden vastgesteld. Zie het nieuwsbericht daarover. Daar, en op de hoofdpagina, zijn links te vinden naar de bestanden van de actuele versie van het IDOP.

Wat is een iDOP

Een INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPLAN (iDOP) is een plan ter behoud dan wel versterking van de leefbaarheid. Leefbaarheid is een samenspel van ruimtelijke, economische en sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Zie de presentatie gehouden op 2 maart voor meer uitleg over het fenomeen iDOP.

Een iDOP is niet een loos plan dat waarschijnlijk onderin de la van een gemeenteambtenaar zal belanden. Doordat er een breed draagvlak is voor het maken van een iDOP, bij gemeente, bij de gemeenteraad, bij de leefbaarheidswerkgroep en bij de Houtse bevolking, zal het iDOP ook in de praktijk worden uitgevoerd.

Waarom een iDOP voor Den Hout?

De Leefbaarheidswerkgroep Den Hout heeft aangegeven te willen komen tot een toekomstvisie voor Den Hout. Samen met de bewoners en de gemeente willen zij zich voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in Den Hout en in beeld krijgen hoe zij daarin een actieve rol kunnen spelen. De gemeente heeft daarom het adviesbureau Zet/BRO gevraagd om met de inwoners van Den Hout na te denken over de vraag: Hoe beleeft u Den Hout nu en hoe vindt u dat Den Hout er over 10-15 jaar uit zal moeten zien? Dit moet leiden tot een visie op het dorp en concreet uitvoerbare aandachtspunten voor de korte, middellange en lange termijn, oftewel een integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP).

Voorbereiding

In de afgelopen maanden hebben al een aantal voorbereidingen plaatsgevonden, zoals een gesprekken met de Leefbaarheidswerkgroep, een veldbezoek en een analyse van gemeentelijke beleidsplannen. Hieruit volgt een eerste structuur- en knelpuntenanalyse van Den Hout. Verder is een projectgroep samengesteld van een aantal leden van de Leefbaarheidswerkgroep, sleutelfiguren uit Den Hout, de projectleiders van Zet/BRO en de projectleider van de gemeente.

Dorpsgesprekken

Er komen twee gespreksavonden voor het bespreken van uw ideeën en meningen over de vraag hoe Den Hout sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar blijft. Het eerste dorpsgesprek zal plaatsvinden op 20 april. Tijdens de eerste avond krijgt u uitleg over hoe het dorpsontwikkelingsplan opgesteld gaat worden en wordt in kleine groepen gesproken over thema’s als zorg, voorzieningen, sociale samenhang, wonen en werken. De tweede avond (begin juli) gaan we de wensen en behoeften verder uitwerken en naar mogelijke oplossingen zoeken.

En dan?

Met de informatie uit de dorpsgesprekken en de analyse van de gemeentelijke beleidsplannen wordt het IDOP opgesteld. De projectgroep zal het plan bespreken en verder uitwerken. Het definitieve plan zal in een eindrapport worden aangeboden aan de gemeente en de dorpsraad.

Wie zitten er in de projectgroep?

De ontwikkeling van het iDOP wordt gecoordineerd door een projectgroep, die bestaat uit de volgende personen:

  • Martijn Gerards (BRO)
  • Kamieke van de Riet (Stichting Zet)
  • Marieke IJkema (Gemeente Oosterhout)
  • Corné Kuijpers (Inwoner Den Hout)
  • Cor van Dongen (Inwoner Den Hout)
  • Arjen Jongevos (Bestuur Leefbaarheidswerkgroep)
  • Ad Strack van Schijndel (Bestuur Leefbaarheidswerkgroep)

Informatie

Via deze website en de gemeente wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het opstellen van het dorpsontwikkelingsplan. U kunt ook contact opnemen met Marieke IJkema, projectleider IDOP, m.ijkema@oosterhout.nl, 0162-489228.