Leefbaarheidswerkgroep 2010-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2010/06/07

Leefbaarheidswerkgroep 2010-2

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de vergadering van 22 maart 2010
  3. Ingekomen, uitgaande post
  4. Toekomst kermis Den Hout
  5. Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan
  6. Reconstructie Houtse Linies
  7. Rondvraag en sluiting
  8. Presentatie Cor Knoop over de Houtse Linies

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 7 juni 2010 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Ad opent de vergadering om 20.05 uur.
Twan komt later i.v.m. de avondvierdaagse.
Voor de vergadering hebben zich afgemeld: Cees de Grauw, Corrie Snoeren, Kees Bul.
Mededelingen:
We hebben 3 projecten aangemeld voor de Dorpen Derby een initiatief van de provincie Noord Brabant. Aangemeld zijn: Reconstructie Houtse Linie, Ruiterpad langs het Ruiterspoor, behoud van de Kermis voor Den Hout.
Het beroep wat is ingediend tegen het bestemmingsplan De Contreie bij de Raad van State zal dienen op 23 september a.s. Op dit moment is er weinig voortgang mbt het IDOP te melden. Zie punt 5 op de agenda.
Plan Key is nog steeds onveranderd in beeld.

Verslag van de vergadering van 22 maart 2010

Christ Havermans vraagt of De Contreie bij Den Hout komt en of dat definitief is.
Ad Strack van Schijndel geeft aan dat dit een tijdelijke maatregel is. Men is wettelijk verplicht om nu aan te geven waar de nieuwe wijk bij hoort.
Maria Willemse vraagt of de Vrachelsestraat dan later ook bij Oosterhout komt. Ad zegt dat het bordje Oosterhout blijft staan.

Ingekomen en uitgaande post

De ingekomen post ligt op de leestafel van het dorpshuis.
De subsidie voor het volgende jaar is weer aangevraagd.

Toekomst kermis Den Hout

Naar aanleiding van enkele kranten artikelen over het behoud van de kermis voor Den Hout, vraagt het bestuur aan de vergadering of hier ook een taak voor de Leefbaarheidswerkgroep ligt.
Piet van Leijsen vindt dat de LHWG zich er niet mee moet bemoeien.
Piet Joosen als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren geeft aan dat de VvE in onderhandeling is met de gemeente en dat voor het komende jaar de subsidie van de gemeente gewoon doorgaat. De exploitanten van de kermis worden door de gemeente betaald om ook in 2010 naar Den Hout te komen. Het gebruik van de grond is voor de VvE geen probleem. Voor de toekomst is het wel de bedoeling dat de kermis iets meer moet worden dan de huidige opzet. Men kan dan denken aan meer activiteiten tijdens de kermis.
Ideeën en initiatieven zijn van harte welkom. Vraag blijft echter wil Den Hout de kermis wel behouden.
Ad Eland geeft aan dat je je wel als kermis zal moeten onderscheiden.
We laten de kermis bij de Heemkundekring in oprichting.

Mededelingen Integraal Dorps-Ontwikkelings Plan

Met betrekking tot de voortgang van het IDOP is er weinig positiefs te vertellen. Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan wethouder Willemse en wethouder Janse-Witte. Beide wethouders hebben aangegeven zich in te zullen zetten voor het IDOP. Helaas zullen de subsidie mogelijkheden beperkt zijn. Ook de gemeentelijke begroting geeft weinig ruimte.

Reconstructie Houtse Linies

Jekele Raukema kartrekker van de werkgroep schetst het proces wat er tot nu toe gedaan is. De werkgroep heeft een gesprek gehad met Staatsbosbeheer, eigenaar van de Houtse Linies.
Staatsbosbeheer staat positief tegenover het verzoek om de cultuurhistorische waarde van het gebied te verhogen.
Vervolgens is er een gesprek geweest, op verzoek van Staatsbosbeheer, met een ecoloog en een historicus van de provincie. De provincie heeft aangegeven dat een totaalplan door Staatsbosbeheer gemaakt zou moeten worden om aan te geven wat er met het gebied gaat gebeuren. Staatsbosbeheer heeft toegezegd dat te gaan maken. Hopelijk is het plan in september klaar. Wim van Oosterhout wil graag ook deelnemen in de werkgroep.

Rondvraag en sluiting

Corrie van Dongen geeft aan dat van de 30 miljoen subsidie voor de IDOP’s er 29 miljoen naar Oost Brabant is gegaan.
Christ Havermans vraagt naar de Snelheids Informatie Display (SID). Waarom is het weg en wanneer komt het terug.
Voorlopig komt het niet terug maar we zullen het opnieuw met de buurtcoördinator bespreken.
Ad Eland geeft aan dat er op de golfbaan Bergvliet op 18 juni vanaf 17.00 uur een businessevent is voor het bedrijfsleven.
Ad Strack van Schijndel wil graag een clubje dat de website www.den hout.eu gaan onderhouden en actualiseren. Jacqueline de Leeuw heeft zich al opgegeven graag nog wat aanmeldingen.

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering.

PAUZE


Presentatie Cor Knoop over de geschiedenis van de Houtse Linies

Cor Knoop is lid van de Heemkundekring Made en heeft eerder in Made een presentatie over de Houtse Linies gegeven.
Op verzoek van het bestuur geeft Cor Knoop nu in Den Hout deze presentatie.
Cor geeft een enthousiaste en levendige presentatie wanneer en waarom de Houtse Linies zijn gebouwd.

Het is voor de aanwezigen een gezellige en leerzame avond.