Leefbaarheidswerkgroep 2010-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2010/12/06

Leefbaarheidswerkgroep 2010-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 13 september 2010
 3. Ingekomen post
 4. Kennismaking met wijkagent Erik van de Velden
 5. Uitvoering Leefbaarheidsagenda iDop
  1. Thema Wonen
  2. Thema Ruimtelijke inrichting en verkeer
  3. Thema Werken
  4. Thema Voorzieningen
  5. Thema Sociale samenhang
  6. Thema Landelijk gebied
 6. Vergaderdata 2011
 7. Rondvraag en sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 6 december 2010 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van: Corrie van Dongen, K.Mullaert, L.Fenstra, J.Kusters en Arjen van Dijk.

Verslag van de vergadering van 13 september 2010

Er zijn geen opmerkingen op de notulen.

Ingekomen en uitgaande post

De ingekomen post ligt op de leestafel van het dorpshuis.
- Er is een verzoek binnengekomen voor een bijdrage aan het Nieuwjaarscafe. Het bestuur heeft besloten om een financiële donatie te doen.
- Er is bericht van de Raad van State over het bestemmingsplan De Contreie. De bezwaren van de Leefbaarheidswerkgroep zijn op alle punten ongegrond verklaard.
- In de Kleine Kernen Krant was een artikel opgenomen over een pinautomaat in een dorp. In het verleden heeft deze vraag ook Den Hout bezig gehouden. Twan vraagt de vergadering of het bestuur daar werk van zou moeten maken. Marieke van Berkel geeft aan dat het nog steeds een grote wens in het dorp is. Het bestuur zal het komende jaar weer kontakt opnemen met de Rabobank.
- Tijdens de presentatie van het IDOP heeft de Leefbaarheidswerkgroep een waardebon voor een WMO-scan gekregen uit handen van wethouder Janse-Witte. Twan overhandigt deze waardebon aan de voorzitter van het Dorpshuis om de scan te laten uitvoeren. Op een vraag vanuit de zaal geeft Marieke aan wat er met de WMO-scan gedaan kan worden. Marieke heeft al een afspraak in januari voor een gesprek over de WMO-scan. Wij wensen haar en het bestuur van Den Brink veel succes.
- Ook heeft de Leefbaarheidswerkgroep tijdens de presentatie van het IDOP een cheque gekregen van 5000 euro voor de uitvoering van het IDOP Den Hout. Twan vraagt de vergadering voorstellen en ideeën om 5000 euro te besteden in het kader van het IDOP.
Ook zal een oproep in het dorpsblad komen voor de besteding van de 5000 euro.

Jekele Raukema geeft aan dat Staatsbosbeheer het totaalplan voor de Houtse Linie nog niet klaar heeft. Het ziet er naar uit dat het februari 2011 wordt.

Kennismaking met de nieuwe wijkagent

Erik van der Velden is de nieuwe dorpsagent. Hij is 49 jaar en is als agent begonnen in Waalwijk. Erik zal hoofdzakelijk inzetten bij festiviteiten en bijzondere evenementen in Den Hout. Hij is te bereiken via het normale nummer van de politie. Ook zal een foto van Erik geplaatst worden op de website www.denhout.eu met een mogelijkheid om door te klikken naar zijn E-mail adres.
Erik geeft aan dat er de laatste tijd een kleine toename is van diefstal van agrarische voertuigen en van autodiefstallen. Erik vraagt in dit verband of er al een buurt preventie team is. Hij wil graag in 2011 terugkomen om te kijken of een werkgroep buurtpreventie opgericht kan worden.

Vergaderdata 2011

De vergaderdata voor 2011 zijn: 28 februari 2011, 6 juni 2011, 12 september 2011, 12 december 2011. De vergadering stemt in met de voorgestelde data.

PAUZE


Uitvoering Leefbaarheidsagenda iDop

Twan geeft aan dat de leefbaarheidagenda bestaat uit 6 hoofdstukken. In die hoofdstukken zijn prioriteiten aangegeven en een looptijd. Er zijn 7 zaken met de prioriteit Hoog en een looptijd van 2 jaar. Dit zijn de zaken die op korte termijn opgepakt moeten worden.
Hoofdstuk 1-1 Gedifferentieerde woningbouw passend bij de huidige behoefte.
De trekker is de Leefbaarheidswerkgroep. Zij spreken op dit moment met 2 woningbouw corporaties. Het gaat om de locatie voetbalveld en de locatie melkfabriek.
De locatie hoek Vrachelsestraat-Molenakker is een particulier initiatief. Daar heeft de Leefbaarheidswerkgroep geen bemoeienis mee.
De locaties Herstraat-Vrachelsestraat en locatie Eindsepad-Ruiterspoor zijn niet opgenomen in de plankaart en zijn daarom niet aan de orde.
Hoofdstuk 1-4 Woonzorgcombinatie op de locatie voormalige melkfabriek. De heer Zwart, bewoner van de melkfabriek, geeft aan onprettig verrast te zijn door de aankondiging in de krant dat de melkfabriek gesloopt gaat worden. Hij wist van niks.
Twan geeft aan dat een aantal dorpsgesprekken zijn geweest die openbaar waren en ook een aantal keren heeft het dorpsblad het IDOP toegelicht. Vervolgens geeft Twan aan dat het een wens is vanuit het dorp en dat de Leefbaarheidswerkgroep die wens aan het onderzoeken is. Het staat nog in het geheel niet vast of die wens ingevuld kan worden.
Voorlopig wil het bestuur eerst inzetten op een verhuizing van de voetbalvereniging.
Hoofdstuk 1-6 Boerderijen spitsen in kleine wooneenheden. Dit is een onderwerp wat de gemeente samen met particulieren die dat willen zal moeten aanpakken.
Hoofdstuk 2-7 Verkeersveiligheid bij de school. Deze taak ligt bij de gemeente samen met de oudervereniging van de school.
Hoofdstuk 4-7 Samenwerking De Achthoek en de sportverenigingen verbeteren. Oib zal dit samen met de school en verenigingen opzetten.
Hoofdstuk 5-2 Meer samenwerking met de verenigingen die gebruik maken van het Dorpshuis. Marieke geeft aan dat het afgelopen jaar al een aanzet is gegeven om te komen tot verbetering. Na de komende jaarvergadering van het dorpshuis zal een verdere invulling gestalte krijgen.
Hoofdstuk 6-1 Landelijk gebied Den Hout open houden. Gemeente en particulieren zullen hier verder invulling aan moeten geven.

Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Twan biedt namens de Leefbaarheidswerkgroep iedereen 1 drankje aan.


De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering.