Leefbaarheidswerkgroep 2011-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2011/12/12

Leefbaarheidswerkgroep 2011-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 12 september 2011
 3. Ingekomen post / Uitgaande post
 4. Verslag van het gesprek tussen LHWG en wethouders
 5. Kort verslag van de werkgroep Subsidie iDop agenda
 6. Oproep nieuwe bestuursleden
 7. Gesprekken met wethouder Janse-Witte, wethouder Willemse en wethouder Peters.

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 12 december 2011 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.05 uur
Er zijn afmeldingen van:
Cees de Grauw, Harm Rutten, Anton van Opzeeland, Piet Joosen, Anton van Meel, Albert van den Boogaard, Lex Fenstra, Jan Pheninchx, Jaq. de Leeuw, Mirjam van Loon, Annelies van de Schans.
Ad Strack van Schijndel en Henk van Ginneken komen later.

Verslag van de vergadering van 12 september 2011

Christ Havermans vraagt hoe het zit met “De ruimte voor ruimte regeling” dit n.a.v. punt-3 van de notulen, waarom de LHWG naar de Raad van State is geweest.
Twan geeft aan dat de LHWG niet naar de R.v.S. is geweest. We hebben wel beroep aangetekend, maar zijn niet naar de R.v.S geweest.
Koos Arendonk vraagt of er nog een Pin-automaat in het dorpshuis komt.
Twan geeft aan de er een gesprek is geweest met de Rabobank en dat er geen Pin-automaat in het dorpshuis komt. Er komt wel een Pinautomaat in het nieuwe gebouw van de Rabobank bij de Bromtol.
Verder geen op of aanmerkingen op de notulen.

Ingekomen en uitgaande post

In:

 • Verslag van het gesprek met wethouder Willemse en wethouder Janse.
 • De voorwaarden voor de verdeling van de iDopgelden is binnen.

Uit:

 • Brief naar Rabobank mbt Pinautomaat
 • Brief naar raadsfracties mbt woningbouw Den Hout.

Kort verslag van het gesprek tussen LHWGDH en wethouders van 19 oktober 2011

Er is gesproken over:

 • Plan Key
 • Herijking verkeersveiligheidsplan
 • Behoud historische boerderijen
 • Splitsing van boerderijen
 • Uitbreiding sportpark “De Contreie”
 • Voorbereiding bijeenkomst met de bewoners van Den Hout

Kort verslag van de werkgroep subsidie uitvoering Leefbaarheidsagenda iDop

Ad Eland geeft in het kort uitleg waarmee de werkgroep Idop subsidie tot op dit moment mee bezig is. De werkgroep is bezig met het inventariseren van de aanvragen en kijken of die passen in de uitgangspunten van de subsidieregeling.
Op dit moment zijn er 32 projecten aangemeld, t.w.:

 • De keuken opknappen in het dorpshuis,
 • Het automatisch open van de voordeur van het dorpshuis.
 • Verlichtingsaspecten in het dorp, met name rondom de school.

Ad geeft vervolgens aan dat er nog gesprekken moeten plaatsvinden met diverse mensen en met het bestuur ven het dorpshuis. Er is wel een tijdslimiet. Het geld moet uiteindelijk eind 2013 besteed zijn.
Er zal nog een oproep in het dorpsblad komen voor het aanmelden van meer projecten.
Deze projecten moeten wel voldoen aan de uitgangspunten van de leefbaarheidsagenda.

Oproep nieuwe bestuursleden

Twan doet een oproep voor nieuwe bestuurleden voor het jaar 2012.

PAUZE


Gesprekken met weth. Janse-Witte, weth. Willemse en weth. Peters.

Er is afgesproken om geen verslag te doen van de gesprekken met de wethouders.

Na afloop geven de 3 wethouders aan dat ze het een zeer zinvolle en prettige avond hebben gevonden en dat ze graag nog eens een keer met het dorp in gesprek willen.
Twan sluit de avond af en geeft ieder wethouder een schijf van de kastanjeboom welke onlangs gekapt is op de Houtse Heuvel.


==Sluiting==