Leefbaarheidswerkgroep 2012-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2012/09/10

Leefbaarheidswerkgroep 2012-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 11 juni 2012
 3. Ingekomen post / Uitgaande post
 4. Reclameborden Vrachelsestraat
 5. Parkeren Houtse Heuvel (Stand van zaken VVE)
 6. Verslag werkgroep iDOP-projecten; procedure, afspraken
 7. Rotonde Stelvenseweg (Bromtol) 2e overleg 19 september
 8. Ontwikkelingen Contreie
 9. Punten voor het wethoudersoverleg van 9 oktober
 10. Besluitvorming iDOP-projecten
 11. Rondvraag

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 10 september 2012 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van: Harm Rutten, Corrie van Dongen, Piet Joosen, Jacqueline de Leeuw, Cees de Grauw, Arjen van Dijk en Els Tilburgs.

Verslag van de vergadering van 11 juni 2012

Corné mist in punt-7 van het verslag de discussie over de juridische houdbaarheid.
Ook zegt Corné dat het besluit van de VVE in meerderheid was en niet unaniem.
Walter concludeert dat de VVE nog steeds open staat voor een oplossing .
Koos van Arendonk vraagt of er al iets aan de kruising bij de dierenarts is gedaan. De LWGDH heeft dit punt nogmaals bij de gemeente neergelegd met het verzoek om Aktie en verbeteringen. Verzocht wordt om een ieder die (over)last heeft, dit aktief te melden bij de gemeente.(Klachtenlijn en mail).

Ingekomen post en uitgaande post

Voornaamste ingekomen post:

 • Brief van gemeente mbt burendag op 22 september, Brief van de gemeente over woonplaatswijziging Vrachelsestraat 36 t/m 54.

Voornaamste uitgaande post:

 • Reactie op het plaatsen van reclameborden aan de Vrachelsestraat in Den Hout

Reclameborden aan de Vrachelsestraat

Twan geeft aan dat er voor de tweede keer bezwaar is gemaakt tegen het plaatsen van reclameborden aan de Vrachelsestraat ivm beschermd dorpsgezicht.

Parkeren aan de Houtse Heuvel. (Stand van zaken VVE)

Maarten van Empel (VVE) geeft aan dat na de kermis er een afscheiding zal komen 1,5 meter van de rijbaan. Greppel of palen is nog niet duidelijk.
Twan Damen vraagt deze maatregel op te houden tot de iDOP projecten duidelijkheid geven.
MvE geeft aan dat er al voldoende tijd is gegeven.

Verslag van de werkgroep Subsidie Idop-agenda

Ad Eland geeft aan dat er 3 projecten zijn ingediend. De indieners zullen het toelichten.
Herinrichting Houtse Heuvel. Corné dat de herinrichting moet zijn van gevel tot gevel in overleg en draagvlak gezocht moet worden met alle partijen. (Kosten 25.000 euro)
Uitbreiding Dorpshuis. Marieke geeft aan dat geld bestemd is voor verbouwen en opknappen van de keuken en het woonhuis en wat kleine verbouwingen. (Kosten 131.000 euro)
Haalbaarheid van een Wozoco ism oplossen parkeerprobleem. Arjen geeft aan dat samen met Thuisvester de haalbaarheid onderzocht zal worden. (Kosten 75.000 euro)

Rotonde Stelvenseweg. (Bromtol)

Jekele geeft aan dat 19 september de tweede bijeenkomst is.

Ontwikkelingen De Contreie

Er komt een wijziging van het bestemmingsplan aan. Zodra concrete ontwikkelingen bekend zijn, zal dit plan worden doorgenomen om te bezien of dit een impact kan hebben voor Den Hout.

Punten voor het wethoudersoverleg op 9 oktober

Agendapunten zijn: Wozoco, Kruising Hespelaar, Bermen maaien, Parkeerperikelen en glasvezel aansluitingen.

Besluitvorming iDOP-projecten

De stemming is 36 voor de 3 gepresenteerde iDOP-projecten en 7 tegen. Alle initiatieven zullen dus nog deze week officieel ingediend gaan worden bij de gemeente.

Rondvraag en sluiting

Mevr. Huijbregts vraagt naar de chicane aan de Vrachelsestraat, Bibi geeft aan dat de gemeente zich aan het beraden is Sjef vraagt of het parkeren aan het Ruiterspoor niet anders kan.

Twan sluit de vergadering om 22.38 uur.