Leefbaarheidswerkgroep 2013-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2013/06/10

Leefbaarheidswerkgroep 2013-2

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de vergadering op 10 juni 2013 is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 18 maart 2013
3. Ingekomen post / Uitgaande post
4. Verslag van het wethoudersoverleg van 2 april j.l.
5. Kruising Hespelaar
6. Zorg in Den Hout
7. Stand van zaken iDOP-projecten
8. Rondvraag en sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 10 juni 2013 in het dorpshuis Den Brink.

Opening en mededeling

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van: Ben Geutjes, Harm Rutten, Piet Joosen, Sjef Bogers, Corry van Dongen, Ad Eland, Cees de Grauw, Maarten van Empel, Christ van Ginneken, Henk van Ginneken, Ad Strack van Schijndel en Jan Pheninckx.
Frans van der Schriek word door Twan van den Heijkant nogmaals bedankt voor zijn inzet in het bestuur de afgelopen jaren. Twan overhandigt Frans een VVV-bon en een bos bloemen voor zijn inzet.

Verslag van de vergadering van 18 maart 2013

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

 • Van het dorpsbestuur ”Het ontruimingsplan Dorpshuis”.
 • Tekening van de gemeente met de aanpassingen kruising en asfalterings werkzaamheden Hespelaar/Stelvenseweg.
 • Tekening van de gemeente met het noordelijk deel EVZ De Contreie.

Uitgaande post:

 • Brief naar gemeente over het krantenbericht mbt rotonde De Bromtol.
 • Brief naar gemeente met verzoek om extra geld voor realisatie Wozoco.

Verslag van het wethoudersoverleg van 2 april j.l.

De volgende punten zijn met de wethouders Janse en Willemse besproken:

 • Voortgang iDOP projecten. (Dorpshuis en Wozoco)
 • Subsidie mogelijkheden provincie (Leefbaarheid in de lift)
 • Buurtpreventie Den Hout ivm inbraakgolf.
 • Bijpraten parkeren Houtse Heuvel.
 • Project kruising Hespelaar/Stelvenseweg.
 • Stand van zaken rotonde De Bromtol.

Verder zijn er nog wat kleine zaken aan de orde geweest.

Project: Opknappen Hespelaar en aanpassen kruising met de Stelvenseweg

Twan van den Heijkant geeft aan dat de LWGDH en enkele omwonenden morgenavond een gesprek hebben met wethouder Willemse in ‘t Klosterke.
Aanwezig is ook de Fietsersbond.
Op dit moment is er nog niet veel over te zeggen.
Marie Louise van Leijsen maakt van de gelegenheid gebruik om handtekeningen op te halen voor het behoud van het fietspad achter Hespelaar 8.

Zorg in Den Hout

Omdat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten eind 2014 gaat veranderen, heeft op 4 juni de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout een gesprek gehad met enkele deskundigen uit de zorgwereld om te zien wat de gevolgen kunnen zijn en wat dit zou betekenen voor de toekomst voor Den Hout.
Alle aanwezigen waren het er over eens dat er voor alle gebruikers van zorg grote veranderingen aan komen.
Om het een en ander goed uit te zoeken hebben Arjen van Dijk, Rob Eisinger en Adriette van Dongen zich bereid verklaard om mee te doen in een werkgroep om alles op een rij te zetten.
Na de vakantie zal hiermee een start worden gemaakt.

Stand van zaken iDOP-projecten

Voortgang uitbreiding Den Brink

Annette Kuipers geeft aan dat de bouwvergunning definitief is en er begonnen kan worden.
Op dit moment is het bestuur bezig een aannemer te selecteren.
Inmiddels zijn de vrijwilligers begonnen met sloopwerkzaamheden.
De vraag is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de totale toewijzing van Wozoco gelden die thans gerelateerd zijn aan de idop-subsidie. Dan hoeven er niet zoveel werkzaamheden geschrapt te worden en kan de invulling beter worden uitgevoerd.
De duidelijkheid komt zo snel mogelijk, in ieder geval voor de zomervakantie.

Voortgang haalbaarheid Wozoco

In de vorige vergadering hebben we gemeld dat de kans dat er een kleine woon-zorg-complex zou kunnen komen 80 % is. Arjen meldt nu dat de kans dat het niet doorgaat 80% is.
Probleem is de kosten van de grond en aankoop van bestaande objecten/ panden. Het ziet er naar uit dat het gat in de exploitatie te groot blijft. We gaan nog met de gemeente praten wat eventuele mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt ook met Thuisvester gesproken over de mogelijkheden om het gat te dichten te bezien.
We hebben al eerder afgesproken om voor de zomer duidelijkheid te hebben. Daar gaan we nog steeds voor. Wanneer de haalbaarheid voor eind 2013 niet mogelijk blijkt gaan we Thuisvester vragen wat de kosten van hun inzet zijn geweest en wordt een streep door het project gezet. In dat geval gaan we bij de gemeente vragen om de subsidie voor dit specifieke project voor doorontwikkeling dorpshuis in te mogen zetten.

Rondvraag en sluiting

Jekele Raukema geeft aan dat een nieuwe verkeerstelling gaat plaatsvinden op de Weststadweg ivm het ontwerp voor de nieuwe rotonde “De Bromtol”. Er is nog niet bekend wanneer dat gaat plaatsvinden. Jekele en Frans van der Schriek blijven aan de werkgroep deelnemen.

Piet van Leijsen maakt zich zorgen over de basisschool “De Achthoek”. Als er geen uitbreidingsplannen in Den Hout komen, bestaat het risico dat de basisschool eraan gaat. Is er geen subsidie om de school in stand te houden?

Mevr Huijbregts vraagt hoe het werkt met een AED en hoe dit apparaat gebruikt moet worden. Eerst altijd 112 bellen. Er zijn mensen opgeleid voor het gebruik van de AED. Deze mensen zijn bekend in het dorpshuis.

Nol van den Hout vraagt of “Oosterhout Live” ook meekomt naar het sportpark De Contreie. Twan geeft aan dat we vraag daarover aan de wethouder zullen stellen.

Er is een vraag waarom er aan in de Vrachelsestraat vlaggetjes hangen. Karel Mullaert geeft aan dat dat in het kader van de verkeersveiligheid is.

Jekele vraagt of de Leefbaarheidswerkgroep nog iet doet met het bestemmingsplan buitengebied. Twan geeft aan dat we al een reactie hebben gegeven op het conceptplan.

Twan sluit de vergadering om 21.25 uur.