Leefbaarheidswerkgroep 2019-1

Uit Dorpsbelang Den Hout
Versie door Marijn van Wezel (overleg | bijdragen) op 11 aug 2020 om 14:07 (1 revision imported: Import activiteiten test)
Ga naar:navigatie, zoeken
Leefbaarheidswerkgroep 2019-1
Datum 2019/03/25
Locatie Dorpshuis Den Brink
Deel deze pagina
Icon Twitter.png Icon Facebook.png
Nieuwe foto

Logo.png

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst van de driemaandelijkse vergadering hebben de leden van de Leefbaarheidswerkgroep besloten een interim bestuur op te richten met als taak een nieuw bestuur te formeren.
Deze noodzaak ontstond nadat enige dagen daarvoor het dagelijks algemene bestuur was afgetreden.

Het aftredende bestuur heeft hiervoor onderstaande mail rondgestuurd:
Geachte leden,

Na de inspraakavond van dinsdagavond bij de gemeenteraad op het stadhuis heeft het dagelijks algemeen bestuur besloten om per direct hun functie neer te leggen. Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer heeft doen overlopen.

We hebben ons jaren actief ingezet voor het algemeen Houtse belang met de beste bedoelingen en intenties, daarnaar gehandeld en een goede relatie en banden opgebouwd met de gemeente en andere politieke en maatschappelijke instanties. De afgelopen weken heeft duidelijk gemaakt dat er binnen Den Hout andere visies zijn ontstaan die we bij onze reguliere vergaderingen nimmer hebben gehoord. Ook wordt verweten dat we niet goed hebben gecommuniceerd met direct betrokkenen en dat het beoogde bouwplan Houtse Heuvel 2 een initiatief zou zijn van dit bestuur.

In onze mail van afgelopen donderdag in verband met de anonieme enquête hebben we toegelicht hoe dit initiatief tot stand is gekomen. Wij hebben in onze vergaderingen altijd gevraagd of het plan voldoende draagvlak had. Tijdens de presentatie avond van Zwaluw Bouw hebben de meeste aanwezigen net als bij vorige ledenvergaderingen, op één enkeling na, hun genoegen geuit omtrent de uitwerking van het plan. Dit heeft zich uiteindelijk ook geuit in een marginaal aantal zienswijzen van de Houtse bevolking op het gehele bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout.

Wij hebben vanaf het eerste gesprek met de heer De Jong deze ontwikkeling transparant in onze vergaderingen op de agenda gezet. Hierdoor is optimaal gebruik gemaakt van de opmerkingen vanuit Den Hout bij de uitwerking van dit plan. Ook hebben we ervoor gezorgd dat periodiek de Houtse bevolking in het Dorpsblad Den Hout is geïnformeerd over dit plan en daarbij gevraagd hun mening daarover te geven.

Wij hebben dit plan van Zwaluw Bouw gesteund maar nogmaals niet geïnitieerd. We hebben dit een goede ontwikkeling gevonden omdat het een kleinschalige maar voor Den Hout passende en zeer wenselijke realisatie van 13 woningen voor de belangrijkste doelgroepen waarvoor de nood nu het hoogst is; de senioren en jongeren. Hierin hebben we jarenlang veel tijd en energie gestoken; geheel belangeloos, vrijwillig en zonder financieel gewin.

Ook hebben we heel veel zaken voor Den Hout voor elkaar gekregen. Denk bijvoorbeeld aan onder meer een iDOP, daaraan gekoppeld een financiële subsidie verkregen van meer dan 2 ton, glasvezel in het buitengebied, aanpak Ruiterspoor, iDOP-cheques voor vele lokale verenigingen en initiatieven/projecten, de realisatie van een kunstwerk bij de St. Corneliuskerk, verbetering van het hoofdveld en trainingscomplex van Irene’58 en de wijkzuster.

Vandaag is echter door ieder bestuurslid gemeend dat de thans ontstane situatie niet meer kan rekenen op de in onze ogen noodzakelijke tomeloze inzet.

Besloten is door het bestaande bestuur dan ook de stekker eruit te trekken en andere mensen ruimte te geven om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. We gaan ons richten op andere activiteiten en wensen u de komende vergadering a.s. maandag veel wijsheid toe.

Het gaat u goed; adieu!