Leefbaarheidswerkgroep 2017-4

Uit Dorpsbelang Den Hout
Versie door Migratie (overleg | bijdragen) op 11 dec 2020 om 00:07
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2017/12/11

Leefbaarheidswerkgroep 2017-4

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 11 december 2017 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 4 september 2017
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Stand van zaken glasvezel
 5. Bouwplan HH2
 6. Aanpak mobiliteitsplan Den Hout en 30 km/h
 7. Inzet gelden voor iDOP 2.0
 8. Rondvraag

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 11 december 2017 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2018.

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.05 uur.
Er zijn afmeldingen van Maria Willemse, Antoon van Meel, Louis Vermijs, Ruud van der Tak, Harm Rutten, Walter Bongers, Jan Kusters, Sjef Bogers, Marieke van Berkel en Nici Schwandt.

Mededelingen:
De vergaderdata voor 2018 zijn: 19 maart, 11 juni, 3 september en 10 december
Twan geeft aan dat de Leefbaarheidswerkgroep en de fietsersbond en de ZLTO zijn uitgenodigd om mee te spreken over de reconstructie van de Vrachelsestraat. Op een vraag uit de zaal geeft Twan aan dat het gaat om het stuk vanaf Jan Pheninckx tot aan de Herstraat. Ook de drukriolering zal vervangen worden door normale riolering. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat er ook nagedacht moet worden over een 30 Km/h tracé, maar geen drempels. Vanuit de zaal wordt voorgesteld graag qua inrichting en uitstraling aan te sluiten aan het eerste stuk Vrachelsestraat.

Verslag van de vergadering van 4 september 2017

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post:

 • Verslag van de bijeenkomst mbt nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Oosterhout van 28-09-2017.
 • Aanvraag subsidie van de CV de Tobbers
 • Uitnodiging gemeente 2e bijeenkomst mbt het mobiliteitsplan op 6-11-2017
 • Verslag van Karel Mullaert mbt 2e bijeenkomst mobiliteisplan.
 • Motie GBV mbt Bergsebaan
 • Uitnodiging gemeente mbt reconstructie Vrachelsestraat, op 13-12-2017.

Uitgaande post

 • Brief naar het college van B&W van Oosterhout mbt Bergsebaan.
 • Brief naar de raad van Oosterhout mbt de Bergsebaan.

Stand van zaken glasvezel

Arjen geeft aan dat de graafwerkzaamheden in volle gang zijn. Verder is er weinig nieuws te melden. Het dorpsblad Den Hout en BN De Stem hebben de afgelopen dagen veel aandacht aan de werkzaamheden besteed. Het aansluiten van de huizen zal begin 2018 starten. De planning is dat de werkzaamheden in week-10 van 2018 gereed zijn.

Bouwplan HH-2

Er is een investeerder/bouwer gevonden. De contracten zijn afgelopen week getekend onder voorbehoud dat er geen bodem verontreiniging is. Ook zullen er nadien nog gesprekken met de direct aanwonenden gaan volgen na detaillering van de verdere planuitwerking. Daarna moet de bestemmingsplan wijziging in gang gezet worden.

Aanpak mobiliteitsplan Den Hout en 30 km/h

Koos van Arendonk en Karel Mullaert zijn naar de tweede bijeenkomst van het mobiliteitsplan geweest. Karel doet verslag: Wij hebben geprobeerd in de gespreksgroepen de mening van de Houtenaren en het bestuur te vertalen. Er werd genotuleerd door de adviesgroep van de gemeente.
Verder waren aanwezig Wim Karels van de Fietsersbond en de Familie Sips.

1. Burgers meer betrekken bij besluiten niet alleen aanhoren maar ook doen.
2. Afsluiten Stelvenseweg te niet doen en Rotonde laten zoals deze nu is met het oog op de toekomst fly over Hooipolder. Meer druk op Den Haag vanuit provincie en gemeente is hiervoor gewenst, is ook nog goedkoper geld aan andere zaken spenderen.
3. Sluipverkeer door Den Hout Achterstraat ,Vrachelsestraat, Houtse Heuvel en Buitengebied wordt steeds meer, dit is ook slecht voor de leefbaarheid en veiligheid. Dit heeft ook weer te maken met de A59.
4. Waarom laat de gemeente het loonwerkersverkeer niet toe op de Weststadweg, is sneller en minder gevaarlijk.
5. Fietsverkeer Oosterhout Made en omgekeerd, blijft gevaarlijk zowel op de Achterstraat en Vrachelsestraat.
6. Bergsebaan geen drempels ivm ambulance brandweer enz. Maak een apart fietspad en meer behoud van de natuur.
7. Natuur wordt daar ook zwaar belast (Bergsebaan) door huidige horeca en nieuw te bouwen horeca gemeente moet daarin duidelijk zijn.
8. Laat wat de zandpaden betreft het ruiterverkeer en wandelaars daar dan ook plaatsvinden en laat het zoals het is en hou ook met dat verkeer rekening.
9. Maak ook meer paadjes om te wandelen
Dit zijn een aantal punten die wij aangevoerd hebben. Of de mondelinge opmerkingen verder nog zijn opgenomen door de gemeente is afwachten.
Men was zeer gedreven om punten aan te laten geven, er was duidelijk behoefte om ook het hart te luchten. Ook is er gesproken over 30 km/h voor heel Den Hout om het sluipverkeer te weren, maar dan zal er daarop gehandhaafd moeten worden.

Inzet gelden voor iDOP 2.0

Tijdens de vergadering heeft Koos van Arendonk een bijdrage gekregen voor het dames en herenkoor St Caecilia.
Ook zijn er nog 2 nieuwe aanvragen binnen gekomen. Het bestuur zal deze 2 nog bekijken en proberen af te handelen voor het einde van het jaar.

Rondvraag

 • Twan geeft aan dat Conny v/d Schriek, samen met Miriam van Loon, een project ingediend heeft voor dementie vriendelijk Oosterhout. Er hadden ongeveer 80 mensen een project voorstel ingediend. Dit project zit nu bij de laatste 4 kanshebbers. Volgende week worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
 • Arjan van Gorsel vraagt of het niet mogelijk is een nieuwe zendmast voor de mobiele telefoons richting Den Hout te krijgen. Het bereik in Den Hout is zeer slecht. Meerdere mensen in de vergadering beamen dat. Ad Eland geeft aan dat hij een dossier heeft van 10 cm met correspondentie richting KPN. KPN beweert dat de gemeente Oosterhout niet wil meewerken aan een nieuwe GSM-mast in de buurt van Den Hout. Het bestuur maakt een brief richting de gemeente.
 • Minus van Gils vraagt aandacht voor het parkeren op de Houtse Heuvel. De laatste tijd begint het weer uit de hand te lopen. Met te veel auto’s voor het bridgen in de 4-linden. Twan geeft aan dat het probleem bekend is en er al gesprekken zijn geweest met de 4-linden. De uitbater wil niet mee investeren in een oplossing.

Sluiting

Twan sluit de vergadering om 21.20 uur.