Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2012-1: verschil tussen versies

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Migratie heeft de pagina Test.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2012-1 hernoemd naar Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2012-1 zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
Regel 17: Regel 17:
 
# Verslag van de werkgroep Subsidie iDop agenda
 
# Verslag van de werkgroep Subsidie iDop agenda
  
|Verslag=
+
|Verslag=Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout. <br />
*[[Leefbaarheidswerkgroep 2012-1/Verslag|Verslag van de vergadering van 19 maart 2012]]
+
Gehouden op maandag 19 maart 2012 in het dorpshuis Den Brink.<br />
 +
 
 +
==Opening en mededeling==
 +
Twan opent de vergadering om 20.05 uur.<br />
 +
Er zijn afmeldingen van: Anton van Meel, Cees de Grauw, Jan Kusters, Jo Flipsen, Ruud van der Tak, Harm Rutten, Lex Fenstra, Piet van Leijsen, Cees de Jong, Henk van Ginneken.<br />
 +
 
 +
Twan vraagt aan de vergadering om de agenda enigszins aan te passen. Voorstel is om na agendapunt 3 eerst agendapunt 6, verslag werkgroep iDop-subsidie, te bespreken en daarna een pauze in te lassen, zodat de voorstellen in de pauze onderling besproken kunnen worden.<br />
 +
De vergadering gaat akkoord.<br />
 +
 
 +
Op 11 april heeft de LWGDH haar regulier overleg met de wethouders Janse en Willemse.<br />
 +
Twan vraagt aan de vergadering om, eventueel in de pauze, bespreekpunten voor dat overleg aan te geven.<br />
 +
 
 +
Op 27 maart heeft de LWGDH overleg met de gemeente over verhuizing van mensen Vrachelsestraat. De gemeente wil het gebied “de Contreie”bij de gemeente Oosterhout voegen, inclusief de Vrachelsestraat. De bewoners aan de Vrachelsestraat hebben te kennen gegeven dat ze bij Den Hout willen blijven<br />
 +
 
 +
De gemeente heeft in haar besluitenlijst aangegeven dat men een reconstructie van de rotonde De Bromtol aan het onderzoeken is. De rotonde zou te klein zijn voor het drukke verkeer.<br />
 +
Er zijn een aantal mogelijkheden, een turborotonde of een kruising met verkeerslichten. <br />
 +
 
 +
Vanmiddag hebben  de Vereniging Van Eigenaren van de Houtse Heuvel en de LWGDH wederom overleg gehad met de gemeente over de parkeerproblematiek op de Houtse Heuvel. De gemeente stelt voor om parkeervakken aan de zijde van de HH op het wegdek te schilderen, met op de smalste stukken passeervakken te maken.<br />
 +
De vraag is: kan de vergadering daarmee instemmen.<br />
 +
Er is een tekening met het voorstel om het plan te bezien na de pauze zal over het voorstel gestemd worden. <br />
 +
 
 +
==Verslag van de vergadering van 12 december 2011==
 +
Er zijn geen opmerkingen over de agenda<br />
 +
 
 +
==Ingekomen post en uitgaande post==
 +
Er zijn nog 3 brieven binnen gekomen met het verzoek voor een subsidie uit de eerste subsidiepot van 5000 euro.<br />
 +
Een verzoek van de KVO, buurtvereniging De Meulen en St Cecilia.<br />
 +
Er is geen uitgaande post.<br />
 +
 
 +
==Verslag van de werkgroep Subsidie iDop-agenda==
 +
Twan legt de hele procedure nog een keer uit en noemt vervolgens alle ingediende projecten op:<br />
 +
1- Het aanbrengen van elektrische deurdrangers voor binnen en buiten.<br />
 +
2- Het aanschaffen van veilige podiumdelen voor een flexibel podium.<br />
 +
3- Veiligheidsaspecten verkeer t.b.v. basisschool De Achthoek.<br />
 +
4- Kunstgras op bestaand oefen/sportveld ook te gebruiken door De Achthoek<br />
 +
5- Het realiseren van een multifunctionele ruimte aan het dorpshuis.<br />
 +
Tevens geeft hij aan dat er nog een 6e project is aangemeld, nl. Het toeristisch aantrekkelijk maken van de Houtse Linies. Twan geeft vervolgens het woord aan de woordvoerder van de werkgroep iDop-subsidie, Ad Eland.<br />
 +
Ad geeft aan dat de indieners de projecten zelf zullen presenteren. Na de presentatie zal er een pauze zijn en na de pauze zal er over de projecten gediscussieerd en gestemd gaan worden.<br />
 +
Afhankelijk van de keuzes zal bekeken moeten worden hoe de presentatie naar de gemeente zal worden vorm gegeven.<br />
 +
 
 +
Project-1, Het aanbrengen van elektrische deurdrangers voor binnen en buiten.<br />
 +
Marieke van Berkel geeft aan dat de WMO-scan aangegeven heeft dat het binnenkomen in het dorpshuis voor minder validen voor verbetering vatbaar is. Zij pleit ervoor om het project elektrische deurdrangers positief te benaderen. Het kan dit jaar nog uitgevoerd worden.<br />
 +
Geschatte kosten 6025 euro<br />
 +
Project-2, Het aanschaffen van veilige podiumdelen voor een flexibel podium.<br />
 +
Marieke van Berkel geeft aan dat het bouwen van een podium in de grote zaal zelf een beetje houtje touwtje werk is. De elementen zijn als voorinvestering reeds aangeschaft. Deze kosten wil men graag voor een subsidie in aanmerking laten komen. Zij pleit ervoor dit project goed te keuren. Het kan dit jaar nog uitgevoerd worden.<br />
 +
Geschatte kosten 1068 euro <br />
 +
Project-5, Het realiseren van een multifunctionele ruimte aan het dorpshuis.<br />
 +
Marieke van Berkel geeft aan dat de multifunctionele ruimte zal bestaan uit: het maken van een nieuwe keuken voor het bereiden van maaltijden voor o.a. het eetpunt en een afwasruimte, kastruimte voor verenigingen, kleed en smink ruimtes voor toneelverenigingen en opslagruimte voor tafels en stoelen van het dorpshuis.<br />
 +
Volgens het bestemmingsplan zijn er geen belemmeringen.<br />
 +
Op de vraag of er co-financiers zijn en/of derden die financieren wil Marieke voorlopig geen antwoord geven. Uitvoering zou dit jaar kunnen.<br />
 +
De kosten zijn 227.650 euro ex BTW<br />
 +
Project-3, Veiligheidsaspecten verkeer t.b.v. basisschool De Achthoek. <br />
 +
Monique Vermeulen geeft aan dat dit project met de gemeente is besproken en zal bestaan uit een tweetal ”Zebra-safe”installaties. Dit is een geavanceerde knipperlicht installatie die bij de oversteekplaatsen aan de voor- en achterzijde van de school geplaatst kunnen worden.<br />
 +
Alle scholen in Oosterhout hebben het al.<br />
 +
Mogelijke co-financiering vanuit de gemeente is een optie die nog besproken en uitgewerkt moet worden. Uitvoering dit jaar. <br />
 +
De kosten zijn 34.500 euro<br />
 +
Project- 4, Kunstgras op bestaand oefen/sportveld ook te gebruiken door De Achthoek.<br />
 +
Nieck de Jongh geeft aan dat het huidige trainingsveld van Irene-58 slecht te bespelen is.<br />
 +
De oplossing is, een kunststofgrasmat te leggen.<br />
 +
De vereniging ziet wel mogelijkheden een co-financiers maar vindt ook dat de gemeente mee zou moeten betalen. Immers de onderhoudskosten zullen lager worden. Als ook de kinderen van De Achthoek de helft van het jaar gebruik zouden maken van het kunstgrasveld, kunnen de buskosten voor vervoer naar de sporthal in Oosterhout voor gymlessen verlaagd worden.<br />
 +
Uitvoering 2013<br />
 +
De kosten zijn 346.000 euro<br />
 +
Project- 6, Het toeristisch aantrekkelijk maken van de Houtse Linies.<br />
 +
Jekele Raukema geeft aan dat een werkgroep al meer dan een jaar met Staatsbosbeheer bezig is om de Houtse Linies een nieuw gezicht te geven. Het is de bedoeling om de cultuur Historisch waarden te vergroten. Tevens zou het een toeristische functie kunnen krijgen met een rondwandeling. De kosten zijn geschat op 500 000 euro, Staatsbosbeheer is de co-financier voor 50 %. Ook zijn er nog andere subsidie mogelijkheden.<br />
 +
De werkzaamheden kunnen in fases worden uitgevoerd.<br />
 +
Begin werkzaamheden 2013.<br />
 +
 
 +
Arjen van Dijk geeft aan dat we alle projecten aan de gemeente moeten aanleveren maar wel met een prioritering. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.<br />
 +
Ieder lid mag 3-maal een stem uitbrengen.<br />
 +
Na de pauze zal over de voorstellen gestemd worden.<br />
 +
 
 +
<center>'''Pauze'''</center>
 +
 
 +
Project-1, Het aanbrengen van elektrische deurdrangers voor binnen en buiten. Krijgt 15 voorstemmers<br />
 +
Project-2, Het aanschaffen van veilige podiumdelen voor een flexibel podium. Krijgt 3 voorstemmers<br />
 +
Project-3, Veiligheidsaspecten verkeer t.b.v. basisschool De Achthoek. Krijgt 21 voorstemmers<br />
 +
Project- 4, Kunstgras op bestaand oefen/sportveld ook te gebruiken door De Achthoek Krijgt 18 voorstemmers<br />
 +
Project-5, Het realiseren van een multifunctionele ruimte aan het dorpshuis. Krijgt 21 voorstemmers<br />
 +
Project- 6, Het toeristisch aantrekkelijk maken van de Houtse Linie. Krijgt 2 voorstemmers<br />
 +
 
 +
Er is besloten om alle projecten in te dienen gerangschikt/geprioriteerd naar het aantal stemmen.<br />
 +
 
 +
==Kascontrole 2011==
 +
De woordvoerder van de kascontrole commissie Christ Havermans geeft aan dat de kas voor 100% in orde is bevonden.<br />
 +
De kascontrole commissie zal volgend jaar bestaan uit Adrie Huijbregts en Maria Willemse.<br />
 +
 
 +
Ingelaste stemming over Herinrichting Houtse Heuvel<br />
 +
Piet Joosen, voorzitter van de VVE, geeft aan dat na de jaarmarkt, 17 mei, parkeren op De Brink niet meer mogelijk zal zijn. De VVE gaat dan maatregelen nemen om dat tegen te gaan.<br />
 +
Het voorstel van de gemeente om parkeervakken te markeren op de Houtse Heuvel, is met 13 tegen 8 voor en 5 blanco verworpen.<br />
 +
 
 +
==Bestuurssamenstelling==
 +
De oproep van het bestuur voor een nieuw bestuurslid heeft geresulteerd in de benoeming van Karel Mullaert als algemeen lid.<br />
 +
Ad Strack van Schijndel en Arjen Jongevos worden opnieuw benoemd voor 3 jaar.<br />
 +
 
 +
==Rondvraag en sluiting==
 +
Gerard Kwantes vraagt wat hij zich voor moet stellen bij een turbo rotonde.<br />
 +
Twan legt uit dat dit een dubbele rotonde is.<br />
 +
Twan sluit de vergadering.<br />
 +
 
 
}}
 
}}

Huidige versie van 11 dec 2020 om 00:29