Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2014-3: verschil tussen versies

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Migratie heeft de pagina Test.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2014-3 hernoemd naar Www.denhout.eu/Leefbaarheidswerkgroep 2014-3 zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
Regel 18: Regel 18:
 
#Sluiting
 
#Sluiting
  
|Verslag=
+
|Verslag=Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout. <br />
[[Leefbaarheidswerkgroep 2014-3/Verslag|Verslag van de vergadering van 8 september 2014]]
+
Gehouden op maandag 8 september 2014 in het dorpshuis Den Brink.<br />
 +
''Vastgesteld in de vergadering van 8 december 2014.''<br />
 +
 
 +
==Opening en mededelingen==
 +
Twan opent de vergadering.<br />
 +
 
 +
====Opening:====
 +
Er zijn afmeldingen van Louis Vermijs,  Corné Kuijpers, Walter Bongers, Els Tilburgs, Mieke van Arendonk, Cor van Dongen, Maria Willemse, Piet van Leijsen en Corrie Snoeren.<br />
 +
 
 +
====Mededelingen:====
 +
Er zijn geen mededelingen.<br />
 +
 
 +
==Verslag van de vergadering van 16 juni 2014==
 +
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.<br />
 +
Christ Havermans vraagt hoe het staat met plan Key. Twan geeft aan dat er geen nieuws is.<br />
 +
Ook wordt gevraagd hoe het staat met de plannen voor een wellness-centrum en hotel bij de Bergvlietse bossen. Ook geen nieuws.<br />
 +
 
 +
==Ingekomen en uitgaande post==
 +
====Ingekomen post:====
 +
* Verslag van de gemeente over de bijeenkomst over Succesvol Buurtpreventie. Twan overhandigt namens de gemeente aan Harm Rutten en Ben Geutjes een taartbon voor hun inzet.
 +
* Brief van de gemeente dat het bestemmingsplan Buitengebied 2013 is vastgesteld.<br />
 +
 
 +
====Uitgaande post:====
 +
* Geen<br />
 +
 
 +
==Buurtpreventie==
 +
Twan geeft na een korte inleiding het woord aan Ben Geutjes van Buurtpreventie Den Hout.<br />
 +
Ben geeft aan waar de Buurtpreventie Den Hout zoal mee bezig is.<br />
 +
De club richt zich op dit moment op voorlichting en samenwerking met de politie.<br />
 +
Men is bezig met het opzetten van een netwerk in Den Hout. De bedoeling is dat meerdere groepen in Den Hout zich met buurtpreventie gaan bezig houden.<br />
 +
Er is de afgelopen tijd een zgn. voetjesaktie geweest. Men is met een kleine groep mensen langs de huizen gegaan om te controleren of poortjes op slot zijn. Ook worden schuurtjes en keukendeuren gecontroleerd.<br />
 +
Samen met de gemeente zullen bordjes in Den Hout worden opgehangen met de tekst: Buurtpreventie.<br />
 +
Per straat of per buurt zoeken naar een coördinator.<br />
 +
Harm Rutten vult aan dat er ook gewerkt wordt aan een Whatts app. Groep voor Den Hout. Hij hoopt dat meerdere mensen zich willen inzetten voor dit project en zich actief willen aansluiten bij hen. <br />
 +
Twan wenst de buurtpreventie groep veel succes.<br />
 +
 
 +
==Bezoek aan het college==
 +
Op 4 november heeft het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout overleg met het college. Er zullen 3 wethouders bij het gesprek aanwezig zijn. De onderwerpen zijn:<br />
 +
* Zaken die staan in het coalitie akkoord t.w. fietspad Oosterhout naar Den Hout/Made en de herinrichting van de Houtse Heuvel.<br />
 +
* De nieuwe sportnota, wat houdt dat in voor Irene’58?<br />
 +
* De verbouwing  van de brandweergarage.<br />
 +
* De Bromtol. <br />
 +
* Het glasvezelproject naar Den Hout. <br />
 +
* Buurtbeheer en buurtbudget. <br />
 +
* Hardrijden door de Herstraat. <br />
 +
* Afsluiting Koestraat. <br />
 +
* Stand van zaken plan Key.<br />
 +
Op de vraag van Twan of er nog aanvullende onderwerpen zijn voor de agenda voor het wethoudersoverleg geeft Marieke van Berkel aan dat ze graag wil dat er ook gesproken moet worden over de activiteiten in de sportkantine van De Contreie.
 +
Die activiteiten worden als bedreigend ervaren door en voor het dorpshuis. Twan zegt toe dat we dit op de agenda zetten.<br />
 +
Gerard Baijens geeft aan dat hij vindt dat de Stelvenseweg niet afgesloten mag worden van de Bromtol. Dit is ook de visie van de LWGDH.<br />
 +
 
 +
==Ontwikkelingen m.b.t. de website www.denhout.eu==
 +
Ad Strack van Schijndel en Laura Berende zijn bezig om de website nieuw leven in te blazen.<br />
 +
Mensen kunnen gegevens aanleveren bij Ad en Laura. Alle ideeën of onderwerpen zijn van harte welkom.<br />
 +
 
 +
==Rondvraag==
 +
Ben Geutjes vraagt aan Marieke van Berkel waarom de tarieven voor het huren van een vergaderzaal omhoog zijn gegaan.<br />
 +
Marieke geeft aan dat dit nodig is om de exploitatie van het dorpshuis sluitend te krijgen. <br />
 +
 
 +
==Afsluiting==
 +
Twan sluit de vergadering om 21.30 uur.
 +
 
 
}}
 
}}

Huidige versie van 11 dec 2020 om 00:23