Www.denhout.eu/Voedseltuin Den Hout

Uit Dorpsbelang Den Hout
Versie door Ad Strack van Schijndel (overleg | bijdragen) op 20 sep 2021 om 20:20
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

Update:

De gemeente onderzoekt momenteel een alternatieve locatie voor de Voedseltuin. We houden u op de hoogte

Stichting Voedseltuin Oosterhout is voornemens om een moestuin aan te leggen aan het einde van de Houtse Steeg. Het betreft een perceel van 1 ha, wat door de gemeente in bruikleen wordt gegeven voor een periode van 10 jaar. Op termijn is op dit perceel ook een materiaalschuur/bezoekersruimte gewenst. Op het stuk grond willen de vrijwilligers van de stichting groente en fruit gaan telen voor de voedselbank. Dit willen ze doen in samenwerking met verschillende organisaties. Vluchtelingenwerk, GGZ, GGD en reclassering.

De afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest tussen de gemeente Oosterhout, de initiatiefnemers van de Voedseltuin, Dorpsbelang en de bewoners uit de Achterstraat en de Houtse Steeg. Wat ons betreft is de voedseltuin een bewonderenswaardig initiatief. Duurzame voedselproductie in combinatie met een maatschappelijke doelstelling spreekt ons zeer aan. We zijn ook blij dat het college het heeft omarmd en een kans wil geven.

Maar wij zijn van mening dat de locatie voor een voedseltuin aan de Houtse Steeg om de onderstaande redenen niet geschikt is. Wij hebben er daarom bij de gemeente op aan gedrongen om op zoek te gaan naar een meer geschikte locatie, uiteraard willen wij hier graag over meedenken.

Communicatie

De communicatie rond de voedseltuin is wat ons betreft niet goed gegaan. Pas in een heel laat stadium en op aandringen van Dorpsbelang zijn de bewoners van de Achterstraat en de Houtse Steeg geïnformeerd. Ook Dorpsbelang is niet geïnformeerd door de gemeente of de initiatiefnemers. Dat is niet zoals wij ons het dorpsgericht werken voorstellen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om dit in de toekomst beter te doen. Deze slechte communicatie heeft er mede toe geleid dat er veel weerstand is ontstaan tegen de plannen voor de Voedseltuin.

Groene buffer van één kilometer

Bij de planvorming rond de Contreien is bepaald dat een gebied van een kilometer tussen Den Hout en de Contreien vrij van bebouwing zal blijven. Dit gebied is tot ‘heilige grond’ verklaard. Ingrepen in dit gebied kunnen alleen in goed overleg plaatsvinden en leiden tot kwaliteitsverbetering. Wij hebben er bij het college op aangedrongen om deze afspraak goed te borgen in de organisatie en onder meer vast te leggen in de Omgevingsvisie.

In eerste instantie leek de voedseltuin een initiatief wat leek te passen in het gebied tussen de Contreien en Den Hout. Inmiddels weten we dat er op de voedseltuin ook gebouwen zullen worden geplaatst. Rond de voedseltuin komt een hekwerk. We vinden dat niet passend in het gebied waarvan is afgesproken dat het onbebouwd moet blijven en ruimtelijke kwaliteit moet hebben. Wij willen perse voorkomen dat het gebied tussen der Contreien en Den Hout ‘vol rommelt’.

Verkeersafwikkeling

Uit gesprekken met de initiatiefnemers bleek dat de voedseltuin toch een behoorlijke verkeersaantrekkende werking heeft, terwijl we juist inzetten op minder verkeer door Den Hout. Ook voor de bewoners in de Achterstraat en de Houtse Steeg is dit een zorg. Bovendien is onduidelijk hoe de Voedseltuin zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Overlast vanuit Weststad

Vanuit de ondernemers op Weststad hebben wij begrepen dat de locatie van de Voedseltuin zich niet goed verhoudt tot het bedrijventerrein. Het is niet prettig om op een duurzame tuin te werken in de stank van het bedrijventerrein. Ook om deze reden zou het beter zijn de voedseltuin op een andere locatie te positioneren.

Bodemkwaliteit

Duurzame landbouw vraagt om een goede bodem. Van dorpsbewoners die het kunnen weten hebben wij begrepen dat de bodem in de Houtse Steeg verre van geschikt is voor duurzame landbouw.  Er zal decennialang geïnvesteerd moeten worden in bodemverbetering en de opbrengsten zullen achter blijven. Het zou naar ons oordeel beter zijn om meer tijd te nemen en op zoek te gaan naar een locatie die echt geschikt voor biologisch landbouw.

De locatie aan de Houtse Steeg zou wat ons betreft ingericht kunnen worden als bos. Als Dorpsbelang willen wij graag het initiatief nemen om met inzet van vrijwilligers een bos aan te planten.