Leefbaarheidswerkgroep 2017-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2017/09/04

Leefbaarheidswerkgroep 2017-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 4 september 2017 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen Bergsebaan
 2. Verslag van de vergadering van 12 juni 2017
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Stand van zaken glasvezel
 5. Bouwplan HH2
 6. Aanpak mobiliteitsplan Den Hout en 30 Km/h
 7. Inzet gelden voor iDOP 2.0
 8. Rondvraag

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 4 september 2017 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 11 december 2017

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.08 uur.
Twan stelt Merijn Scheifes voor als de nieuwe dorpscoördinator. Vervanger voor Bibi Schuurs.
Er zijn afmeldingen van Henk van Ginneken, Maria Willemse, Riet Don, Antoon van Meel, Piet van Leijsen, Ad Strack van Schijndel en Nici Schwandt.

Mededelingen:
De werkzaamheden aan de Bergsebaan zijn voorlopig uitgesteld. Het bezwaar van de Milieuvereniging is gegrond verklaard.
Bij overlast van jongeren kan een melding gedaan worden op cojor@oosterhout.nl

Verslag van de vergadering van 12 juni 2017

Christ Havermans vraagt naar de oplossing van de glasbak aan de Middenakker-Herstraat.
Merijn geeft aan dat dit met mevr. Huybrechts is besproken en op haar verzoek deze voorziening aldaar is geplaatst.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Brief van KBO Den Hout voor bijdrage PC-cursus voor ouderen.
 • Brief van Amicitia voor bijdrage aan de geluidsinstallatie.
 • Brief van buurtvereniging de Herstraat voor een bijdrage.
 • Brief van Heemkunde Den Hout voor een bijdrage.
 • Brief van Nancy de Jong voor een bijdrage aan het strandvoetbal toernooi.
 • Brief van Marjolein van Bavel voor een bijdrage aan het Festival onder de Bomen.
 • Brief van Vrouwen van Nu voor een bijdrage voor de aanschaf van een Banner.
 • Brief van Ad Schransmans voor een bijdrage aan de Jeu de Boules competitie.
 • Mail van Bas van der Burgt mbt het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan.
 • Mail van Peter Huijbregts mbt het organiseren van een politieke avond door dorpsraden ivm verkiezingen 2018.
 • Mail van een bewoner van de Middenakker mbt overlast speeltuin.

Uitgaande post

 • Geen

Stand van zaken glasvezel

Arjen geeft aan dat de voorbereidingen verder gaan. Er moeten in Oosteind nog afspraken gemaakt worden met Midden Brabant Glas (MBG) over het te volgen trace. Als dat geregeld is kan de gemeente de graafvergunning verlenen. Het is de bedoeling dat er gegraven gaat worden vanaf 6 november.

Bouwplan HH-2

Nu er in principe toestemming van de gemeente is, kan het zoeken naar een investeerder/aannemer beginnen. Enkele bedrijven zijn uitgenodigd om mee te denken.

Aanpak mobiliteitsplan Den Hout en 30 km/h

De Leefbaarheidswerkgroep heeft een uitnodiging gekregen van de gemeente om deel te nemen aan de actualisatie van het mobiliteitsplan. Het bestuur stelt voor dat een aantal mensen zich hiervoor opgeven vanuit verschillende achtergronden. De vergadering gaat akkoord.
Wim van Gils vanuit het bestuur, Monique Flipsen vanuit ZLTO, Koos van Arendonk namens de Achterstraat, Marieke van Berkel en Karel Mullaert als bewoner van de Vrachelsestraat. De eerste bijeenkomst is 28 september.

Inzet gelden voor iDOP 2.0

In de vorige vergadering is afgesproken dat de Leefbaarheidswerkgroep een 10-tal activiteiten, die de verbondenheid in het dorp bevorderen, financieel wil ondersteunen.
Er zijn op dit moment 6 aanmeldingen

Rondvraag

Christ Havermans geeft aan dat er nog steeds mensen zijn die het papier niet aanbieden aan de Harmonie. Twan geeft aan dat dit niet iets voor de Leefbaarheidswerkgroep is en dat iedereen vrij is oud papier elders aan te bieden.

Sluiting Twan sluit de vergadering om 21.20 uur.