Www.denhout.eu/Dorpsvisie

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken


Lees hier de huidige stand van zaken met betrekking tot de dorpsvisie, wat is besproken tijdens de laatste dorpsvergadering:


In 2020 is de termijn van ons Integraal Dorpsplan (iDOP) afgelopen. Het iDOP was een dorpsplan met projecten en activiteiten waarmee we Den Hout sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar wilden houden. Het mooie was dat dit plan tien jaar geleden samen met de inwoners van Den Hout is ontwikkeld, en na een aantal brainstorm avonden over verschillende thema's tot stand is gekomen.

Die lijn willen wij voortzetten bij de ontwikkeling van de Dorpsvisie.  Samen met Houtenaren en de gemeente willen wij een visie opstellen met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen in ons dorp voor de komende 10 tot 15 jaar.

De kick off online bijeenkomst is gehouden op 17 mei 2021, hierin werd het proces uitgelegd en informatie gegeven hoe we e.e.a. samen gaan aanpakken.

Door middel van thematafels is er in augustus en september 2021 met inwoners en stakeholders gesproken worden over diverse onderwerpen. Door Corona is e.e.a. vertraagd, maar het proces is uiteindelijk vervolgd en er zijn verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd op specifieke onderwerpen. Alle input wordt nu gebundeld tot een concept visie, die met het dorp gedeeld en besproken zal gaan worden. Tijdens de dorpsvergadering van maandag 27 juni is het hele proces en de opgehaalde input nogmaals gedeeld met alle aanwezige Houtenaren. De planning voor de definitieve dorpsvisie is als volgt:


-Juni:  1e presentatie aan Dorpsvergadering

-Juli/Augustus:  Ophalen feedback, aanvullingen en opmerkingen

  Schrijven teksten voor document

-September:  Marktsessie om samen projecten te bemensen en  concretiseren

-Oktober:  Opstellen jaarplan 2023

-November:  Presentatie aan Dorp en politiek van Dorpsvisie en jaarplan

-Januari 2023:  Realiseren van  verschillende projecten  door enthousiaste dorpsgenoten


Onderstaand treft u het IDOP van 2010: