Leefbaarheidswerkgroep 2016-3

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2016/09/05

Leefbaarheidswerkgroep 2016-3

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 5 september2016 is als volgt:
Leefbaarheidswerkgroep

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 13 juni 2016
 3. Ingekomen post / uitgaande post
 4. Rondvraag


Pauze
20.45 uur: Breedband Den Hout buitengebied

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 5 september 2016 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2016

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.08 uur.
Er zijn afmeldingen van Jan Kusters, Walter Bongers, Ad Strack van Schijndel, Henk van Ginneken, Mieke van Arendonk, Ad Eland, Sjef Bogers, Anton van Meel, Lydia Schuurbiers en Jan Pheninckx.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen

Verslag van de vergadering van 13 juni 2016

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Uitgaande post en ingekomen post

Uitgaande post

 • Inspraakreactie op ontwerpverordening geurhinder en veehouderij.
 • Brief naar gemeente mbt vervanging bestrating Herstraat Den Hout.
 • Brief naar de Commissaris van de Koning van Noord Brabant.

Ingekomen post

 • Brief van gemeente mbt vervanging bestrating Herstraat in Den Hout.
 • Brief van gemeente mbt Verordening geurhinder en veehouderij.
 • Brief van de Commissaris van de Koning mbt Stadhuis versus samenleving – verbindend besturen.
 • Brief van Monumentencommissie mbt ontwikkeling Houtse Heuvel 2
 • Uitnodiging gemeente voor meedenken aan beleidskader Wmo 2017 Oosterhout.
 • Uitnodiging gemeente om mee te doen met Kern met Pit!

Wim van Oosterhout geeft nog een toelichting op het krantenartikel mbt 380 Kv NEE.

Rondvraag

Johan van Es geeft aan dat de Bergsebaan onveilig is. Hij vraagt wanneer daaraan wat gedaan gaat worden.
Twan geeft aan dat dit volgend jaar op de planning staat. De weg wordt iets breder met fietssuggestie stroken, verkeersdrempels en verlichting langs de weg.

PAUZE

Breedband Den Hout

De firma MABIB heeft de intentie om in het zgn “witte buitengebied“ een glasvezelkabel te leggen naar alle woningen.
De dhr Bakker legt uit hoe een en ander vorm zal krijgen. Ook geeft dhr Bakker aan wat de kosten zullen zijn.
Het is de bedoeling dat als de providers bekend zijn er met de vraagbundeling begonnen wordt.
Ook zal dan het traceverzoek ingediend gaan worden zodat in het voorjaar van 2017 begonnen kan worden.
Nadat de dhr Bakker en dhr van Grunsven diverse vragen uit de zaal beantwoord hebben, sluit de voorzitter de discussie af met dank aan de firma MABIB.

Sluiting

Twan sluit de vergadering om 22.00 uur.