Www.denhout.eu/Beschermd Dorpsgezicht

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Sinds 2008 is Den Hout een Beschermd Dorpsgezicht, maar wat is dat nou eigenlijk?

Beschermd dorpsgezicht

"Een beschermd dorpsgezicht is een of meer gebouwen in een dorp, die samen met hun directe omgeving van algemeen belang zijn, zodat ze door de Monumentenwet veilig gesteld worden voor volgende generaties" . Waarom Den Hout 1 van de slechts 400 beschermde gezichten van ons land is dat valt te lezen in dit rapport. Zo staat daar bijvoorbeeld in hoe bijzonder het open landschap rondom Den Hout is, de onregelmatige lintbebouwing, de vrijwel onaangetaste oorspronkelijke verkaveling tussen Houtse Heuvel en Achterstraat, de Houtse Heuvel maar wist je dat er in 1830 ook al bebouwing was rondom Molenakker, Hoge Akker? De historische structuur van Den Hout is door de eeuwen heen zeldzaam bewaard gebleven en daar mogen wij met z`n allen erg trots op zijn!