Bestuur

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSBELANG

2021-04-08

Bestuur

Vereniging Dorpsbelang Den Hout (voormalige Leefbaarheidswerkgroep Den Hout) is opgericht in 1999. 

De vereniging heeft als doel om de belangen van de Houtenaren te behartigen met betrekking tot hun woonomgeving in de ruimste zin des woords.

De vereniging informeert de inwoners van Den Hout over belangrijke relevante onderwerpen en behartigt de belangen van Den Hout. De vereniging functioneert tevens als overlegorgaan tussen de bewoners van Den Hout onderling, maar ook met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen.

De leefbaarheid en het behouden van ons mooie kerkdorp staan hierbij centraal. 

De verenging probeert haar doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting, gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken, het voeren van procedures, het organiseren van inspreekavonden en andere bijeenkomsten, het fungeren als spreekbuis en platform.

Onze Missie:

Het behouden en stimuleren van het bijzondere sociale karakter van Den Hout en het beschermen van onze cultuurhistorische waarden zoals omschreven in het Rijks beschermd dorpsgezicht.

Onze Visie:

Een Den Hout voor alle generaties waar we trots zijn op onze bijzondere cultuurhistorie en het landschap om ons heen, en openstaan voor ontwikkelingen die het welzijn van onze inwoners bevorderen.

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden, die zijn gekozen tijdens de dorpsvergadering van 29 maart 2021.

  • Patrick de Rooij voorzitter a.i.
  • Remco Buskens, penningmeester
  • Wilco Dekker, portefeuillehouder RO & Woningbouw
  • Jan Vermunt, portefeuillehouder Sociaal Welzijn
  • Ad van den Biggelaar, portefeuillehouder Dorpsvisie
  • Berrith Diepstraten, secretaris a.i., portefeuillehouder Communicatie

Emailadres: bestuur@denhout.eu

1617895267459foto bestuur (2).jpg