Nieuwe dorpsvisie

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSBELANG

2021-04-15

Nieuwe dorpsvisie

Dorpsvisie 2.png

In 2020 bestond het beschermd dorpsgezicht 15 jaar. Maar 2020 was ook het jaar waarin het huidige Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) afliep. Tijd dus voor een nieuwe dorpsvisie voor de komende jaren.

Samen met de bewoners willen we een visie opstellen met betrekking tot ontwikkelingen in Den Hout voor de komende 10-15 jaar. Bureau Zet, bekend van het Idop, zal ons hierbij gaan ondersteunen.

Om een door het dorp gedragen visie te realiseren zullen er op korte termijn een aantal stappen worden ondernomen. Allereerst gaan we het historisch perspectief delen. De toekomst van Den Hout is onmiskenbaar geschakeld aan de grote waardevolle historie die vooraf is gegaan aan de ontwikkeling door de jaren heen. Om een blik op de toekomst te kunnen werpen is het nodig de bewoners te informeren over de cultuurhistorische waarde van Den Hout en ook de omgeving.


Op 17 mei a.s. zal de kick off bijeenkomst van de dorpsvisie digitaal plaatsvinden.

Wil je graag meepraten over Den Hout aan 1 van de thematafels zoals bijvoorbeeld: Natuur en Buitengebied, Leefbaarheid, Sociaal Welzijn, Verkeer, Duurzaamheid, Cultuur en Historie, noteer dan 17 mei! Meer informatie hierover volgt binnenkort!

===Onderstaand treft u het IDOP 2010:===
1606835970sample.pdf