Www.denhout.eu/Houtse Gemeenteraadsleden

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Henk van Ginneken

Henk van Ginneken met paard Sietske.jpg

Ik ben Henk van Ginneken geboren en getogen op Vrachelen (Den Hout), ben al 43 jaar getrouwd met Loes, wij hebben vier kleinkinderen en we hebben tot 2002 gewoond aan de Houtse kant van de Marksluis, maar door de uitbreidingsdrift van de gemeente Oosterhout wonen we sinds 2002 aan het Ruiterspoor in Den-Hout tot grote tevredenheid. Door mijn werkzaamheden ben ik van jongs af aan betrokken bij het groeien en bloeien van planten en dieren en mensen waar ik door het werk veel contacten mee heb, ik ben een buitenmens en vanaf het ochtendgloren buiten te vinden. Tuinieren is mijn hobby en ben sterk betrokken bij het wel en wee van onze kerkdorpen en de agrarische sector Waarom ben ik betrokken geraakt in de Oosterhoutse politiek? Voor de eeuwwisseling had Oosterhout zo'n uitbreidingsdrift richting ons kerkdorp met woningen, industrie en een Westelijke Rondweg. Ook wilde de gemeente over de A27 richting Oosteind bouwen. Om dit te voorkomen ben ik me gaan interesseren in de lokale politiek. Ik ben in 2002 in de gemeenteraad gekozen met veel voorkeurstemmen en doordat ik geen eigen mening mocht hebben en opkwam voor onze inwoners, ben ik begin 2004 uit de fractie gezet . Ik heb toen Gezond Burger Verstand opgericht; een partij van en voor de gewone mensen en ondernemers met oog voor een veilige en leefbare leefomgeving en behoud van het nog weinige landschap, natuur en landbouw waar ik me sterk voor inzet. Ook het verkeer boeit me sterk, zoals de nu weer gesitueerde Westelijke Rondweg welke het laatste stuk open landschap gaat vernielen. Dat ga ik niet accepteren! Kijk maar naar de dreigende afsluiting van ons kerkdorp van de Rotonde Bromtol, dat hebben we kunnen voorkomen, de aanhouder wint en daar zijn we met ons allen trots op!

www.gezondburgerverstand.nl

Hannie Broekhoven

Geboren en getogen in het buitengebied van Oosterhout, in de Leijsenstraat  Het Leijsen nu Heilige driehoek. Samen met John en onze drie kinderen woonachtig in het bosrijke en meest zuidelijke puntje van Den Hout, de Vrachelse Heide. Het groene hart is wat ons verbindt, ik heb me dan ook steeds ingezet voor het behoud van onze groene leefomgeving. Het landschap met natuur, landbouw en groen in wijken en kerkdorpen, de geschiedenis die in ons landschap te lezen is.

Van jongs af aan ben ik maatschappelijk betrokken en actief, werkzaam in het welzijnswerk. In mijn werk begeleid ik mensen met ernstig psychiatrische ziekten, waarbij ik d.m.v. diverse activiteiten probeer mensen verder te helpen in hun herstelproces, hun zelfredzaamheid en probeer bij te dragen aan een zinvol leven. In mijn functie als raadslid probeer ik eveneens samen met anderen een hoger welzijn voor inwoners te bereiken waarbij onze groene leefomgeving, de geschiedenis die nog zichtbaar aanwezig is, de verbondenheid en zorg voor elkaar de belangrijke elementen voor mij zijn.

Ik ben als raadslid voor Gezond Burger verstand, gevraagd door de fractie en ik heb me aangesloten bij deze partij vanwege de betrouwbare en vastberaden politiek, gericht op de lange termijn. Juist voor wat ons dorp en ook de gemeente Oosterhout nodig heeft. Sinds Maart 2018 ben ik gemeenteraadslid, ik ben dankbaar dat ik deze taak mag vervullen, het is heel leerzaam maar heb nog veel te leren en ik hoop dan ook dat ik de kans krijg deze taak ook na deze termijn te mogen blijven vervullen.

Ik ben blij dat ik in Den Hout woon, Den Hout heeft alles wat ze in de grote stad verloren zijn  of waar ze naarstig naar op zoek zijn. Ik draag graag mijn steentje bij voor u om samen al het goede te behouden voor toekomstige generaties.

www.gezondburgerverstand.nl

Sander Mulders

Img1605692393698.png

Beste Houtenaren

Mijn naam is Sander Mulders. Ik ben een geboren en getogen Houtenaar en zet mij graag in voor andere. Nadat ik mijn studie had afgerond aan de Erasmus universiteit in Rotterdam ben ik mij actief gaan inzetten voor de gemeenschap.  Dit heb ik eerst gedaan via de adviesraad van het sociaal domein en nu als raadslid namens de VVD. Ik voer het woord over wonen, maatschappelijke zorg (Wmo, welzijn, volksgezondheid),onderwijs, archeologie en monumenten, jongerenparticipatie en zoals u wel aanvoelt komen “Den Hout”. Het mooie aan dit dorp is dat het altijd in ontwikkeling is maar nooit vergeet wat voor moois ze te bieden heeft. Eens in de zoveel tijd ontstaan er prachtig nieuwe initiatieven of het nu het organiseren van nieuwe evenementen is, zoals het festival onder de bomen of de ontwikkeling van nieuwe huisvesting. Er zijn altijd Houtenaren bereid om hun schouders eronder te zetten, om er iets prachtigs van te maken. Ook zie ik dat veel Houtenaren zich inzetten om het mooie “beschermd dorpsgezicht” te beschermen. Bijvoorbeeld de bewoners van de Houtse Heuvel maar ook de Houtenaren die de toonaangevende Corneliuskerk kerk hebben gekocht van het bisdom en nu aan de slag gaan om de kerk weer in zijn oude glorie terug te brengen. Ik heb als klein kind ook alle vertrouwde evenementen van het Oranje comité mogen mee maken zoals de kerstboomverbranding, de intocht van sinterklaas en nog veel meer. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar de strekking van het verhaal is dat de inwoners van Den Hout het dorp maken tot een prachtige dorp om in te wonen en daar mogen we trots op zijn.

Ik ben altijd te bereiken om onder het genot van een bak koffie te luisteren naar zaken die spelen in het dorp.

oosterhout.vvd.nl

Anton van Opzeeland

Afbeelding Anton van Opzeeland.jpg

Sinds 2010 ben ik gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid en dat doe ik met veel plezier. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar woningbouw, werkgelegenheid, zorg en welzijn en bestuurlijke vernieuwing. In de afgelopen jaren heb ik mij hard gemaakt voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Den Hout. Ik heb mij ingezet om te voorkomen dat Den Hout werd afgesneden van de bromtol rotonde en mij hard gemaakt voor woningbouw in Den Hout en het behoud van voorzieningen als een sportveld, dorpshuis en een school en snel internet in het buitengebied. Ik vind het belangrijk dat ontwikkelingen in de omgeving van Den Hout een positief effect hebben op de leefbaarheid: Schone lucht, bereikbaarheid, behoud van natuur en nieuwe kansen voor bedrijvigheid en agrarisch toerisme zijn hierin belangrijk wat mij betreft.

Naast dat ik raadslid ben, werk ik voor Rijkswaterstaat als Manager Veiligheid en klus ik graag in huis of in de tuin. Samen met Saskia en onze vier  kinderen wonen we nu meer dan twintig jaar met heel veel plezier aan de Vrachelsestraat. We hebben hier een heel gezellige buurt met een mooie mix van geboren Houtenaren en nieuwkomers. We genieten volop van al die leuke activiteiten, de prachtige omgeving en de reuring in het dorp. Een betere plek kunnen we ons niet wensen!

amerstreek.pvda.nl