Leefbaarheidswerkgroep 2015-2

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

DORPSVERGADERING

2015/06/15

Leefbaarheidswerkgroep 2015-2

Agenda

Driemaandelijkse vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de vergadering op 15 juni 2015 is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 9 maart 2015
 3. Ingekomen post / Uitgaande post.
 4. Plan Key
 5. Rondvraag20.30 uur: Presentatie ONE en Pebble Greens over zonnepanelen

Verslag

Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Gehouden op maandag 15 juni 2015 in het dorpshuis Den Brink.
Vastgesteld in de vergadering van 14 september 2015

Opening en mededelingen

Twan opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn afmeldingen van Jekele Raukema, Karel Mullaert, Jan Kusters, Henk van Ginneken, Christ van Ginneken, Ad Strack van Schijndel, Kees de Graauw, Maria Willemse, Walter Bongers, Joan van Es, Lex Fenstra, Piet van Leijsen, Frans v/d Schriek, Sjef Bogers en Laura Berende.

Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.

Verslag van de vergadering van 9 maart 2015

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Ingekomen post en uitgaande post

Ingekomen post

 • Er zijn 6 aanvragen voor een iDop donatie, welke het bestuur zal beoordelen en daarop dit jaar terugkomt.
 • Er zijn 3 brieven binnengekomen over het besluit 380KvNEE.
 • Verslagen van de jaarvergadering van het dorpshuis Den Brink.
 • Er is een brief van de gemeente Drimmelen mbt De Bromtol.
 • Brief gemeente Oosterhout over de afsluiting Koestraatje.
 • Verslag van bijeenkomst Koepel Veilig Oosterhout
 • Geboortekaartje Fiene van Bibi Schuurs
 • Beslissing gemeente mbt ons bezwaar “Put van Caron”.
 • Brief van gemeente mbt herinrichting Houtse Heuvel.
 • Brief van gemeente mbt Verkeersveiligheid wegenstructuur in en rondom Den Hout.

Uitgaande post

 • Brief naar gemeente mbt verkeersveiligheid wegenstructuur in en rondom Den Hout.
 • Brief naar gemeente mbt onderhoud en beheer wegen in en rondom Den Hout.
 • Brief naar gemeente mbt herinrichting Houtse Heuvel.
 • Brief naar gemeente mbt initiatief bouwplan Houtse Heuvel 2.

Plan Key

Twan geeft aan dat de Leefbaarheidswerkgroep heeft ingesproken vooruitlopned op de raadsvergadering. De inspraak heeft niet geleid tot een aanpassing van het plan. De gemeente brengt het plan Key nu in procedure. Dat betekent dat nu alleen nog de mogelijkheid tot het instellen van beroep als mogelijkheid resteert.
Ad Eland geeft aan dat hij ook ingesproken heeft en dat hij zeer ontstemd is over de antwoorden van de ambtenaar. Er is geen enkel antwoord op de vragen.
Ook geeft Ad aan dat de procedure niet juist is geweest, 51 handtekeningen zijn genegeerd (bezwaarmakers). Ook zou de parkeernorm niet goed zijn gehanteerd.
Christ Havermans wil dat het plan doorgaat. Het heeft al lang genoeg geduurd en het wordt tijd dat er weer eens woningen in het dorp gebouwd gaan worden.
Twan geeft aan dat niemand tegen woningbouw op die plaats is maar er wel bedenkingen zijn tegen de hoeveelheid en het soort woningen. Er zijn geen starterswoningen en geen seniorenwoningen voorzien in dit plan.
Op de vraag om te procederen, geeft een kleine meerderheid aan wel door te willen gaan. Er zal dus een beroepschrift worden opgesteld en ingestuurd.

Rondvraag

Wim Karels vraagt of de LWGDH weet van het fietsoversteekplaats bij de nieuwe Heiligerweg. Deze oversteek is volgens de fietsersbond niet veilig. Arjen geeft aan dat dit afgelopen week nog is besproken met de ambtenaar die aangeeft dat dit wel veilig is.
Frans van Groesen vraagt waarom ONE een presentatie mag geven. Er is in Den Hout ook een firma die zonnepanelen levert. Twan geeft aan dat er nooit een vraag geweest is voor een presentatie vanuit die firma of persoon.

PAUZE


Presentatie ONE en Pebble Green Systems

Rob van Buitenen, voorzitter ONE geeft aan dat de coöperatie Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) opgericht is in 2012. Het is een vrijwilligersorganisatie met als doel de duurzaamheid in Oosterhout te verbeteren. ONE streeft naar 100% duurzame energie in Oosterhout, lokaal opgewekt in samenwerking met lokale ondernemingen. ONE is een coöperatie van Oosterhoutse burgers die zelf energie willen opwekken en andere burgers hiertoe willen aanmoedigen.
ONE heeft een aantal werkgroepen die bestaan uit vrijwilligers b.v. werkgroep Energie besparing, Duurzame energie opwekking, Communicatie, Educatie en Zonne-energie.
ONE heeft ook criteria opgesteld waaraan leveranciers zouden moeten voldoen. Nadat alle leveranciers uit de regio zijn gescreend is uiteindelijk gekozen voor Pebble Green Systems uit Breda.
Lid worden van ONE is ook mogelijk en kost 10 euro per jaar. Ook van alle offertes van Pebble Green Systems krijgt ONE 2,5%.
Na 50 – 100 – 150 offertes geeft ONE aan een school in Oosterhout een gratis zonnepaneel installatie.

www.oosterhoutnieuweenergie.nl
De heer Gerrit Janssen, voorzitter werkgroep Zonne Energie, geeft uitleg over het Energielabel.
Iedereen heeft van het ministerie een voorlopig energielabel gekregen. Het energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. Iedereen kan zijn energielabel laten ophogen, voorbeelden zijn:
Het aanleggen van vloerverwarming, het aanbrengen van muurisolatie, het aanbrengen van Hr-glas, Het hebben van een HR-cv ketel en het aanbrengen van zonnepanelen.
Al deze voorzieningen kun je aanmelden op een website maar je moet wel een bewijs meesturen, bv door de rekening mee te sturen of een foto van de voorziening.
Als de gegevens gecontroleerd zijn door een deskundige, krijgt u een definitief energielabel.

PAUZE


De heer van Campenhout van Pebble Green Systems geeft uitleg over zijn bedrijf.
Er bestaan 3 soorten zonnepanelen, t.w. Polykristalijnezonnepanelen, Monokristalijnezonnepanelen en Dunnefilm panelen.
Deze panelen kunnen geplaatst worden op zowel helled dakconstructies als plat dakconstructies.
Zonnepanelen geven gelijkspanning af en worden door z.g. omvormers omgezet in wisselspanning die weer op het net aangesloten kan worden.
Ook is het mogelijk om via een z.g. home management systeem alles af te kunnen lezen op uw tablet computer of smartphone. Een en ander is verder te lezen op www.pebblegreensystems.nl


Twan bedankt alle sprekers en sluit de vergadering om 22.30 uur.