Westelijke Rondweg Nee!

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

PROJECT

2020-12-1

Westelijke Rondweg Nee!

Westelijke Rondweg Nee!

Beste dorpsgenoot,

U ontvangt hieronder bericht over de stand van zaken rond de plannen voor een ‘Westelijke Rondweg’ door Den Hout.

Degenen die een financiële bijdrage hebben geleverd voor de eerste acties: hartelijk dank ! Hiermee is het gelukt om de eerste borden te plaatsen die al heel wat discussies teweeg hebben gebracht.

Dorpsbelang heeft onlangs deelgenomen aan de tweede ‘overlegtafel mobiliteit’ op het gemeentehuis. Aan dit overleg doen meerdere buurtverenigingen en belangengroeperingen mee.

Bureau APPM heeft van de gemeente opdracht gekregen om mogelijke oplossingen te inventariseren voor verkeersdrukte tussen Breda en Oosterhout. Zij organiseren het overleg, verzamelen reacties van deelnemers op de verschillende plannen, en rapporteren dit in een conceptadvies. Dit conceptadvies hopen zij begin 2021 klaar te hebben. De deelnemers, waaronder Dorpsbelang, kunnen hier weer op reageren. Uiteindelijk wordt er dan een definitief advies geschreven dat gepresenteerd zal worden aan de gemeente.

Onder de deelnemers zijn voor- en tegenstanders van de rondweg. Het besluit om wel of niet over te gaan op vervolgacties zal afhangen van de inhoud van het conceptadvies eind dit jaar. Dit is een strategische keuze. Je kunt van bewoners, recreanten en de media maar één keer de volle aandacht krijgen en die moet dan ook gekoppeld worden aan een concrete handeling zoals bijvoorbeeld een peiling, petitie o.i.d. De pers zal pas weer willen schrijven als er echt nieuwe ontwikkelingen zijn in het voortgangsproces. Wel worden er binnenkort nog een aantal borden geplaatst, om mensen alvast inhoudelijk op de hoogte te brengen van de plannen en om discussie in de gemeente op gang te brengen. Mocht er dit najaar alsnog een actie worden opgetuigd, dan is men alvast beter voorbereid.

Dorpsbelang, Vereniging 380kV uit Oosterheide en Vrienden van de Vrachelse Heide houden elkaar op de hoogte en hebben afgesproken om eventuele acties op elkaar af te stemmen. We houden u op de hoogte in geval van belangrijke ontwikkelingen.

Brandbrief 80 km-wegen door Den Hout.pdf

Brandbrief 80 km-wegen door Den Hout.pdf