Www.denhout.eu/Start-reconstructie rotonde de Bromtol

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

(bron: Gemeente Oosterhout)

Gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep hebben op maandag 21 september op het stadhuis in Oosterhout de realisatieovereenkomst getekend voor de reconstructie van rotonde de Bromtol. De huidige rotonde maakt plaats voor een vijftaks turborotonde met een fietstunnel en het kunstwerk, ontworpen door Piet Hohmann, wordt gerestaureerd. De totale aanneemsom voor de realisatie van het project bedraagt ca. € 4.100.000,-.

In de afgelopen maanden werkten gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep samen in een bouwteam aan het opstellen van het Uitvoeringsontwerp. Daarbij werd nauw contact onderhouden met de verkeerswerkgroep van Dorpsbelang Den Hout. Op donderdag 10 september presenteerden partijen dit ontwerp tijdens een inloopavond bij het stadhuis en beantwoordden zij de vragen van de geïnteresseerden. Sinds maandag is Den Ouden Groep bezig met inrichten van het depot en het ketenterrein. Vanaf week 40 starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Aanleiding

De aanleiding voor het project is de toenemende verkeersdruk en verkeersonveiligheid op de huidige rotonde. De toekomstige vijftaks turborotonde voorziet in het opvangen van het autoverkeer bij Weststad en het faciliteren van een betere doorstroming. Het aanleggen van fietstunnel tussen de Stelvenseweg en de Technologieweg verbetert de verkeersveiligheid: fietsers hoeven namelijk maar één keer over te steken.

Duurzaamheid

Behalve een verkeerskundige verbetering is in het project ook aandacht geschonken aan het gebruik van duurzame materialen. Het gebruik van beton met minder cementtoevoeging en hergebruik van vrijkomende materialen zijn voorbeelden hiervan.

Voor de ecologie wordt een nieuwe faunaduiker aangebracht onder de Technologieweg en zullen faunarasters geplaatst worden. Daarnaast is ervoor gekozen om een hogere compensatie van groen in de nieuwe situatie te realiseren en legt Den Ouden Groep tussen de Weststadweg en de A59 een klimaatbos aan om de CO2 in de omgeving te reduceren.

Realisatie

Om de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming van het kruispunt ook tijdens de uitvoering te borgen, legt Den Ouden Groep een tijdelijke rotonde aan. Het aanleggen van deze tijdelijke rotonde, die naast de huidige rotonde komt te liggen, betreft de eerste fase van de uitvoering. De tijdelijke rotonde is momenteel gereed voor het verkeer. Ook het kunstwerk is reeds gedemonteerd en verplaatst naar Siemerink in Geertruidenberg waar deze gerestaureerd zal worden.

De rest van dit jaar en het begin van 2021 zal Den Ouden Groep in fase 2 bezig zijn met het vernieuwen van de rotonde en het aanleggen van de fietstunnel. Rond april 2021 zal fase 2 gereed zijn en zal er overgegaan worden naar de volgende fasen van het project: fase 3 en 4. De nieuwe rotonde zal dan stapsgewijs in gebruik genomen gaan worden. Gedetailleerde informatie over de uitvoering van fase 3 en 4 volgt in het eerste kwartaal van 2021. De oplevering staat gepland in juli 2021.

Meer informatie over actuele planning en voortgang:

https://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/projecten/rotonde-bromtol-reconstructie/