Westelijke 80 km Rondweg

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

ACTUEEL

2020-12-1

Westelijke 80 km Rondweg

De afbeeldingen met mogelijke routes circuleren in het dorp en komen van de mobiliteitstafel, waar belangengroepen praten over de bereikbaarheid tussen Oosterhout en Breda. De gemeente Oosterhout is daarbij een van de initiators.

Gevolgen voor Den Hout Het dorp met een officieel ‘Rijksbeschermd Dorpsgezicht’ wordt bruut afgesneden van het omliggend cultuurhistorische landschap. Bestaande wegen zullen straks doodlopen. Dit nieuwe drukke wegenstelsel met verkeerslawaai legt een onvoorstelbaar zware stempel op het landelijke karakter en op de leefbaarheid van Den Hout.

Gevolgen voor Recreatiegebied Vrachelse Heide Ook zal het gedaan zijn met de recreatiewaarde van heel het gebied Hoeveneind, Meerberg, Vrachelse Heide, Ter Aalst en kanaaldijk, nu nog een oase van natuurlijk landschap en relatieve rust . Dit gebied wordt straks doorkliefd door een drukke lawaaiige weg die een fors negatieve invloed zal uitoefenen op een breed gebied aan weerszijden van het tracé. Een rondje hardlopen om de put van Caron, het mountainbike-parcours, ravotten op de zandverstuiving midden in het bos, een fietspauze bij de Teraalsterbrug: het is allemaal voorbij als het nieuwe wegenstelsel er komt !

Den Hout kwam meteen in actie. Veel inwoners van Den Hout, Oosterhout en Teteringen vinden dat dit plan van tafel moet en zo snel mogelijk, om de leefbaarheid in onze regio op peil te houden. Er is in no-time een werkgroep RONDWEG opgericht en deze zijn voortvarend aan de slag gegaan.

Dit heeft als resultaat gehad dat het traject nu staat uitgezet met oranje palen en op locaties die er mee te maken krijgen zijn actieborden geplaatst. Hierin laat Den Hout zien dat er heel snel en gezamenlijk iets van de grond kan komen.

Laatste stand van zaken.

Bureau APPM heeft van de gemeente opdracht gekregen om mogelijke oplossingen te inventariseren voor verkeersdrukte tussen Breda en Oosterhout. Zij organiseren het overleg, verzamelen reacties van deelnemers op de verschillende plannen, en rapporteren dit in een conceptadvies. Dit conceptadvies hopen zij begin 2021 klaar te hebben. De deelnemers, waaronder Dorpsbelang, kunnen hier weer op reageren. Uiteindelijk wordt er dan een definitief advies geschreven dat gepresenteerd zal worden aan de gemeente.

Onder de deelnemers zijn voor- en tegenstanders van de rondweg. Het besluit om wel of niet over te gaan op vervolgacties zal afhangen van de inhoud van het conceptadvies dat begin 2021 verwacht wordt. Dit is een strategische keuze. Je kunt van bewoners, recreanten en de media maar één keer de volle aandacht krijgen en die moet dan ook gekoppeld worden aan een concrete handeling zoals bijvoorbeeld een peiling, petitie o.i.d. De pers zal pas weer willen schrijven als er echt nieuwe ontwikkelingen zijn in het voortgangsproces. Wel worden er binnenkort nog een aantal borden geplaatst, om mensen alvast inhoudelijk op de hoogte te brengen van de plannen en om discussie in de gemeente op gang te brengen. Mocht er dit najaar alsnog een actie worden opgetuigd, dan is men alvast beter voorbereid.

Dorpsbelang, Vereniging 380kV uit Oosterheide en Vrienden van de Vrachelse Heide houden elkaar op de hoogte en hebben afgesproken om eventuele acties op elkaar af te stemmen. We houden u op de hoogte in geval van belangrijke ontwikkelingen.

Brandbrief 80 km-wegen door Den Hout.pdf

Brandbrief 80 km-wegen door Den Hout.pdf

1603280203181Rondweg HOME.jpg