Www.denhout.eu/428849: verschil tussen versies

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Migratie heeft de pagina Test.denhout.eu/428849 hernoemd naar Www.denhout.eu/428849 zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
Regel 20: Regel 20:
 
# Financiële toestand LWGDH en mogelijke initiatief inzet gelden in vorm iDOP 2.0
 
# Financiële toestand LWGDH en mogelijke initiatief inzet gelden in vorm iDOP 2.0
 
# Rondvraag <br />
 
# Rondvraag <br />
|Verslag=
+
|Verslag=Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout. <br />
 +
Gehouden op maandag 12 juni 2017 in het dorpshuis Den Brink.<br />
 +
''Vastgesteld in de vergadering van 4 september 2017 <br />
 +
==Opening en mededelingen==
 +
Twan opent de vergadering om 20.00 uur.<br />
 +
Er zijn afmeldingen van Henk van Ginneken, Wim van Gils, Louis Vermijs, Ruud van der Tak, Kees de Grauw, Michiel Hendrikx, Marieke van Berkel, Piet van Leijsen, Christ van Ginneken, Ad Strack van Schijndel en Merijn Scheifes.<br />
 +
 
 +
Mededelingen:<br />
 +
De werkzaamheden aan de Bergsebaan zullen niet voor de zomervakantie starten in verband met  bezwaren van de Milieuvereniging en nader explosieven onderzoek.<br />
 +
 
 +
==Verslag van de vergadering van 20 maart 2017==
 +
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.<br />
 +
 
 +
==Ingekomen post en uitgaande post==
 +
====Ingekomen post====
 +
* Brief Dames en herenkoor St.Caecilia voor een bijdrage.
 +
* Verslag van het overleg met het college van BenW.
 +
====Uitgaande post====
 +
Geen.<br />
 +
 
 +
==Stand van zaken glasvezel==
 +
Arjen geeft aan dat her er om zal spannen of deze week de drempelwaarde van 55% gehaald zal worden om dit project te kunnen starten. Er zijn inmiddels 3 scenario’s: 1. We halen de 55% niet en gaan het glasvezelnet in Oosterhout en omgeving niet aanleggen. 2. We halen de 55% wel als we Oosteind niet aanleggen. 3. We halen de 55% wel en het hele gebied wordt aangelegd. De komende 2 weken worden spannend.<br />
 +
 
 +
==Bouwplan HH-2==
 +
Het college heeft groen licht gegeven om het plan uit te voeren. Het plan voldoet aan de uitgangspunten: voor starters en senioren. Er moeten nog wel wat stedenbouwkundige aanpassingen gedaan worden. Op 13 juni is een vervolggesprek met de gemeente. Het plan loopt wel enige vertraging op. De gemeente voorziet na de vakantie te kunnen beginnen met de bestemmingsplan procedure.<br />
 +
 
 +
== Terugkoppeling van afgelopen bestuurlijk overleg 11-04-17==
 +
Tijdens het bestuurlijk overleg zijn de volgende punten besproken aan de hand van het iDop:
 +
* Actualisatie verkeersveiligheidsplan voor Den Hout.
 +
* Parkeeroverlast op de Houtse Heuvel.
 +
* Wandel route over de Houtse Linie.
 +
* Ontwikkeling Ecologische Verbindings Zone tussen Den Hout en de Contreie.
 +
* Diverse bouwlokaties in Den Hout.
 +
* Kleedkamers Irene ‘58
 +
De algemene conclusie vanuit het college is dat er veel gedaan is in de afgelopen jaren.<br />
 +
 
 +
==Terugkoppeling gesprek met gemeente i.v.m. burgerparticipatie 02-05-17==
 +
Naar aanleiding van enkele brieven die de LWGDH met betrekking tot burgerparticipatie, naar het gemeentebestuur gestuurd heeft, heeft een gesprek plaats gevonden met Danielle Bosman en Ad Burger. Twan geeft aan dat het een open gesprek was waar enkele zaken zoals de communicatie rondom de Bromtol nader zijn toegelicht. Het huidige college zal niet veel werk meer maken van burgerparticipatie. Hopelijk zal een volgend college meer aandacht en inspanning daaraan geven.<br />
 +
De LWGDH heeft aangegeven graag te willen meewerken aan een voorbeeld project bv. herinrichting Houtse Heuvel.<br />
 +
 
 +
==Terugkoppeling gesprek met de Fietsersbond m.b.t. 30 km/h Den Hout==
 +
Tijdens het regulier overleg van de Fietsersbond en het gemeentebestuur werd de vraag gesteld: Zou de fietsersbond willen nadenken over 30 Km/h voor heel Den Hout. De fietsersbond heeft daarna kontakt opgenomen met het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep.<br />
 +
In het Mobiliteitsplan 2007-2015 dat Den Hout is aangewezen als verblijfsgebied 30 km/h.De vergadering spreekt haar verwondering uit dat de vraag aan de Fietserbond gesteld is en niet aan de LWGDH en stelt het op prijs dat de Fietsersbond kontakt opgenomen heeft met de LWGDH.<br />
 +
De vergadering is van mening dat het inbrengen van uitgangspunten in dit stadium niet de voorkeur heeft om te komen tot een bepaald ontwerp. Hierbij wordt gerefereerd naar het project herinrichting Bergsebaan alwaar de inbreng niet heeft geleid tot enige aanpassing laat staan openheid omtrent het voorstel van(uit) de gemeente.<br />
 +
Den Hout stelt zich open voor burgerparticipatie en wil daarom in een vroeg stadium betrokken worden bij de herinrichting van de Vrachelsestraat. Iedereen is het ermee eens dat dat het sluipverkeer behoorlijk is toegenomen waardoor op termijn maatregelen wenselijk en zelfs noodzakelijk worden geacht. De Hoge Akker en Herstraat zouden verboden moeten worden voor landbouwverkeer mede omdat bij aanleg van De Contreie voor deze verkeersstroom een speciale landbouwweg is aangelegd.<br />
 +
De vraag is allereerst wat de visie van de gemeente is mbt een algehele instelling van een 30 km/h/zone voor Den Hout. <br />
 +
Er wordt mede gezien de beperkte opkomst tijdens deze vergadering om een brede discussie met de bevolking van Den Hout omtrent dit aspect te houden. Daarom komt er vooralsnog geen advies vanuit de leden van de LWGDH.
 +
Wel stelt de LHGDH voor om een interactieve avond te organiseren met de bevolking en het gemeentelijke apparaat tijdens een ledenvergadering, wellicht op 4 september a.s.<br />
 +
Dus vooralsnog geen advies maar wel aandacht voor de snelheid en het sluipverkeer.<br />
 +
 
 +
==Financiele toestand LWGDH en mogelijk initiatief inzet gelden in vorm iDop 2.0==
 +
De kas van de LWGDH laat het toe om kleinschalige projecten die de leefbaarheid in het dorp versterken een kleine financiële bijdrage te geven. Het bestuur heeft hiervoor 1500 euro vrijgemaakt en stelt voor projecten met 150 euro ondersteunen. De verzoeken kunnen schriftelijk met een goede motivatie bij de secretaris worden ingediend. Het bestuur zal dan een besluit nemen.
 +
De vergadering gaat akkoord.<br />
 +
Twan zal een stukje in het dorpsblad schrijven.<br />
 +
 
 +
==Rondvraag==
 +
Koos van Arendonk wil graag in de Achterstraat ook een snelheidsbeperking van 30 km/h.<br />
 +
Wim Karels vraagt wat de mening van de LWGDH is mbt de fietsbrug naar de Zwaaikom.<br />
 +
Na enige discussie vraagt Twan of de vergadering het nodig vindt om een brief naar het gemeentebestuur te sturen. Er is geen draagvlak in de vergadering.<br />
 +
Mevr. Huijbregts vraagt of het trottoir rond de glasbak aan de Middenakker verlaagd kan worden. Twan geeft aan dat een verzoek hiertoe door de bewoners zelf gedaan kan worden bij Merijn Scheifes (telefoon 0162-489389 of email [http://mailto:m.scheifes@oosterhout.nl m.scheifes@oosterhout.nl])<br />
 +
Ad Eland vraagt of er wat aan de parkeerproblemen aan de Molenakker gedaan kan worden, mede ivm de toekomstige bouwactiviteiten plan Key. Ook vindt hij dit belangrijk voor de uitgang van de school.<br />
 +
Vooralsnog wordt dit punt aangehouden.<br />
 +
 
 +
==Sluiting==
 +
Twan sluit de vergadering om 22.00 uur. <br />
 +
 
 
}}
 
}}

Huidige versie van 11 dec 2020 om 00:09