Www.denhout.eu/63755: verschil tussen versies

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken
k (Migratie heeft de pagina Test.denhout.eu/63755 hernoemd naar Www.denhout.eu/63755 zonder een doorverwijzing achter te laten)
 
Regel 33: Regel 33:
  
 
|Verslag=
 
|Verslag=
Voor het verslag zie [[Leefbaarheidswerkgroep 2019-3/Verslag|Verslag van de vergadering van 30 september 2019]]
+
Verslag van de vergadering van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.<br>
 +
Gehouden op maandag 30 september 2019 in Dorpshuis Den Brink<br>
 +
 +
Aanwezig: zie presentielijst
 +
Afmeldingen: beoogd bestuurslid Jan Vermunt en wethouder Clemens Piena
 +
 
 +
==Opening==
 +
Rinze Jaspers opent de vergadering, heet iedereen welkom bij de ledenvergadering.
 +
Speciaal welkom voor Mark Buijs, Merijn Schijves en Leo van Gerven van de Gemeente Oosterhout.
 +
Rinze legt de intentie van de avond uit: voorstellen werkgroepen en kandidaten bestuur, en kiezen van een bestuur voor de leefbaarheidswerkgroep “nieuw stijl”.
 +
 
 +
==Op- of aanmerkingen op de notulen van 17-06-2019==
 +
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de vergadering van 17-06-2019
 +
 
 +
==Korte uiteenzetting betreft vergadering van 19-08-2019==
 +
Op 19 augustus kwamen een 30 tal Houtenaren samen. Zij hadden eerder aangegeven om iets te willen betekenen in de nieuwe Leefbaarheidswerkgroep: bestuurslid of werkgroep-deelnemer. Zes bestuursleden en vijf werkgroepen zijn daaruit voortgekomen. Rinze noemt de titels van de werkgroepen.  Bestuursleden hebben zich al voorgesteld middels de huis-aan-huis flyer. Maar gaan dit nu nogmaals persoonlijk doen.
 +
 
 +
Gezamenlijk doel: behartigen belangen Den Hout
 +
 
 +
==Voordragen nieuwe bestuursleden waarbij ze zichzelf presenteren en voorstellen==
 +
Het beoogde nieuwe bestuur staat op, Patrick de Rooij neemt het woord.
 +
 
 +
Patrick de Rooij: woonachtig in de Hoge Akker, en gaat bouwen aan het Ruiterspoor. Werkt zelfstandig in de interim-finance. In Den Hout actief als voorzitter erfgoedstichting en was actief in de Cornelius-stichting.
 +
 
 +
Grada Krijnen-de Graauw: woonachtig in de Liniestraat, werkzaam op de rechtbank, team civiel. Haar juridische achtergrond kan wellicht ook in Den Hout van pas komen, ze stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris.
 +
 
 +
Wilco Dekker: woonachtig aan de Eindsepad, zelfstandig ondernemer met een technische groothandel. Is eerder actief geweest bij projecten van de leefbaarheidswerkgroep.
 +
 
 +
Remco Buskens: sinds vorig jaar woonachtig in de Dordrechtseweg. Is onder de indruk van alles wat hier wordt ondernomen, en wil graag bijdragen. Heeft specifieke interesse in penningmeesterschap.
 +
 
 +
Wim van Oosterhout: woonachtig aan de Houteindsestraat, werkzaam in de ABG organisatie, organisatie van 3 gemeentes, is geïnspireerd door het interim bestuur. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat er ruim 30 mensen actief worden, een motivatie voor hem om ook aan te sluiten. Hij is actief als vrijwilliger bij verschillende groepen en verenigingen, en was voorzitter van de Corneliusstichting. Hij stelt zich beschikbaar als voorzitter van de nieuwe Leefbaarheidswerkgroep.
 +
 
 +
Rinze neemt weer het woord:
 +
Jan Vermunt is woonachtig in de Herstraat en werkzaam in de organisatie en advies branche.
 +
Rinze spreekt zijn vertrouwen uit in het nieuwe bestuur.
 +
 
 +
 
 +
==Verkiezing bestuursleden==
 +
 
 +
Rinze stelt voor een handstemming te doen om zo tot een nieuw bestuur te komen. En stelt de vraag of de leden instemmen met dit nieuwe bestuur. Een grote meerderheid is voor.
 +
Onder luid applaus feliciteert Rinze het nieuwe bestuur namens de interim groep.
 +
 
 +
 
 +
==Reeds opgerichte werkgroepen presenteren zich==
 +
 
 +
=== Ruimtelijke ordening en woningbouw ===
 +
Bestaat uit: Ron van Mook, Bart Halters, Jan van Dommelen, John Sips, Henk van Ginneken en Berrith Diepstraten
 +
 
 +
Speerpunten:
 +
# Onderzoek naar de behoefte aan woningbouw in Den Hout in samenwerking met gemeente
 +
# Onderzoeken mogelijkheden ontwikkeling woningbouw op voetbalveld
 +
# Balans in woningbouw-groene ruimte-speelvoorzieningen
 +
 
 +
De groep is voornemens altijd nauw samen te werken met omwonenden of betrokkenen.
 +
 
 +
=== Dorpsvisie en beschermd dorpsgezicht en cultuurhistorie ===
 +
Bestaat uit: John Sips, Wim Karels, Jan van Dommelen en Ad van de Biggelaar
 +
 
 +
Speerpunten:
 +
# Dorpsvisie ontwikkelen, moet DH groeien of niet?
 +
# Omgevingswet vernieuwing in 2020 , voorbereiding
 +
# Bedreiging zit vaak aan de buitenkant van het dorp, sportvelden, modelvliegtuigen. Werkgroep wil dit monitoren.
 +
# Volgend jaar is het 2020, beschermd dorpsgezicht bestaat 15 jaar, werkgroep wil graag duidelijke afspraken over dit dorpsgezicht.
 +
Werkgroep geeft aan dat samenwerking de kracht en de verbinding tussen de werkgroepen is.
 +
 
 +
=== Verkeer en infrastructuur ===
 +
Bestaat uit: Minus van Gils, Adrie Huijbregts, Jet Baars, Riekie Jaspers en Karel Mullaert
 +
Aangevuld met Rene Rovers en Toine Damen vanwege Bromtol-rotonde project
 +
 
 +
Speerpunten:
 +
# Aanpak snelheid en sluipverkeer
 +
# Meer 30 km zones, altijd in gesprek met inwoners van betrokken straat of buurt
 +
# Oproep inwoners om de werkgroep aan te spreken wanneer er iets is
 +
Lopende zaken : 10 oktober is er een afspraak met wethouder Piena inzake de Bromtol.
 +
 
 +
=== Sociaal Welzijn ===
 +
Bestaat uit: Timothy de Rijk, Will Mullaert, Marja van Gils, Hannie Broekhoven en Nancy de Jong
 +
 
 +
Speerpunten:
 +
# Wijkverpleegster, waar is ze? Wat deed ze? Voldeed ze?
 +
# I.s.m. werkgroep woningbouw onderzoek naar woningbehoefte voor specifieke doelgroepen
 +
# Maatjes project: is er behoefte aan maatjes? Iemand die af en toe op de koffie komt of een rondje mee gaat wandelen? Juist voor de mensen die niet naar Den Brink kunnen of willen komen. Het koppelen van Houtenaren aan elkaar.
 +
Overige input moet komen van Houtenaren, is er een vraag of een behoefte laat het weten.
 +
 
 +
=== Communicatie ===
 +
Bestaat uit: Ina Rhee, Berrith Diepstraten, Jeroen America en Will Mullaert
 +
 
 +
Speerpunten:
 +
# Nieuwe naam en huisstijl
 +
# Gebruik nieuwe media zoals Instagram en Facebook
 +
# Betere structuur van uitnodigen voor vergaderingen
 +
# Taalcheck uitgaande brieven werkgroepen
 +
# Vormgeving archief
 +
# Aanpassing e-mailstructuur: niet meer op naam maar op werkgroep-naam
 +
# PR
 +
De werkgroep Communicatie wil de Houtenaren betrokken maken en houden. Ze willen openheid, mensen prikkelen om zich aan te melden voor een werkgroep of om te komen naar de vergaderingen. Iedere Houtenaar is automatisch “lid” van de leefbaarheidswerkgroep. Inwoners moeten bewust worden van hun invloed. De werkgroep hoopt door een goede informatiestroom dat mensen beseffen dat het belangrijk is om mee te praten over hun leefomgeving.
 +
Het is belangrijk dat er een nieuwe naam komt. Liefst spoedig, in verband met  het ontwikkelen van een nieuwe website en huisstijl.
 +
 
 +
De werkgroep stelt voor om aan de hand van een top 3, direct een naam te kiezen.
 +
De door hen voorgestelde top 3 is:
 +
# Dorpsbelang DH
 +
# Leven in Den Hout
 +
# Platform DH
 +
 
 +
Vanuit de vergadering komen er ook nog andere namen naar voren zoals Dorpsraad DH en Leefbaar DH.
 +
Nieuwe voorzitter Wim van Oosterhout neemt het woord, en legt uit dat er meer tijd nodig is om de keuze te maken. Het nieuwe bestuur heeft dit punt ook op haar agenda staan en wil dit graag samen met de werkgroep Communicatie verder uitwerken.
 +
Tijdens volgende algemene vergadering op 9 december, kan dan een beslissing worden genomen.
 +
 
 +
Er wordt gelegenheid geboden om vanuit de leden nog meer namen voor te dragen.
 +
 
 +
Na een bedankje van Rinze aan de werkgroepen voor hun presentaties, nodigt hij burgemeesters Mark Buijs uit om het woord tot de vergadering te richten.
 +
 
 +
 
 +
==Burgemeester Mark Buis spreekt==
 +
Mark Buijs vertelt dat hij is uitgenodigd en dat hij graag een zegje doet. Hij stelt zichzelf voor. Hij heeft ondervonden dat DH een eigen identiteit heeft, en vindt dat mooi.
 +
Met een duidelijke cohesie waarbij Den Hout op de kaart wordt gezet. Samen goed bekijken wat wil je behouden en wat wil je aanpassen.
 +
Hij complimenteert de plaatselijke feesten, zij fungeren als PR.
 +
Gemeente heeft zelfde doel, zij aan zij samenwerken voor een leefbare samenleving.
 +
Niet alles zal kunnen maar we veel meer als het in goed overleg gaat. Hij wenst het bestuur veel succes, ook namens wethouder Piena en de gemeenteraad.
 +
Hij verontschuldigd wethouder Piena, die wegens ziekte vanavond niet aanwezig kon zijn.
 +
De burgemeester kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe leefbaarheidswerkgroep.
 +
 
 +
Rinze bedankt de burgemeester voor de mooie en wijze woorden.
 +
 
 +
 
 +
==Slotwoord interim voorzitter en overdracht naar nieuwe voorzitter==
 +
Rinze spreekt het slotwoord namens het interim bestuur:
 +
Tijdens de crisisvergadering in maart van dit jaar stak Tim als eerste zijn hand op toen er werd gevraagd wie er plaats wilde nemen in het interim bestuur. Tim was de jongste in de zaal.
 +
Vervolgens stak Joan van Es, als een van de oudste zijn hand op. Met de woorden “Als niemand het doet, dan wil ik het wel doen”.
 +
En toen dacht Rinze, dan sluit ik ook aan. De interim bestuurders gingen er blanco in, maar zijn blij met het resultaat. Mede dankzij Leo van Gerven, zijn medewerking en vakkundigheid, en het prettige contact met de gemeente is er toch nog snel een nieuw bestuur gevormd.
 +
Rinze spreekt namens de interim bestuurders zijn vertrouwen uit richting nieuw bestuur en werkgroepen.
 +
 
 +
Rinze bedankt een ieder voor de adviezen, medewerking etc.
 +
De inwoners van Den Hout worden bedankt voor de positiviteit, Nancy de Jong als interim penningmeester en Laura Berende voor het doornemen van de statuten, Beiden hebben ook ook gefungeerd als notulistes samen met Esther Jaspers die vanavond verhinderd was.
 +
Ook dank aan Cees Joosen namens het Dorpsblad.
 +
Maar vooral dank aan de mede bestuursleden.
 +
 
 +
Wim van Oosterhout en de burgemeester worden nog een keer naar voren gevraagd.
 +
Rinze heeft een presentje, 2 voorzittershamers, 2 sterke voorzitters met een sterke achterban. Hij draagt voorzitterschap over.
 +
Wim neemt het woord over en spreekt zijn blijdschap uit. Werkgroepen staan centraal, de rol als bestuur is te zorgen dat alles in goede banen loopt. Houtenaren bereiken. Bedankt leden voor het vertrouwen in het bestuur. Burgemeester bedankt. Sinds de komst van burgemeester Buijs is het motto: samen.. de tent moet verbouwd worden, dat doen wij hier ook. Als de relatie goed is, is het makkelijker om het niet met elkaar eens te zijn.
 +
 
 +
Nogmaals dank aan het interimbestuur dat zij het aan hebben gedurfd om een nieuwe structuur te gaan zoeken voor de leefbaarheidswerkgroep.
 +
Als bedankje een speciaal Houts pakketje met het bier Houts Stout vanwege de stoutmoedigheid maar ook omdat je soms een beetje stout moet zijn om zaken voor elkaar te krijgen.
 +
De stoutmoedigheid waarmee jullie het proces zijn aangegaan getuigd van dapperheid!
 +
Een extra groot dankjewel!
 +
 
 +
==Sluiting==
 +
En daarmee sluit de vergadering om 21:00 uur.
 +
 
 +
 
 +
''Den Hout, 21 oktober 2019''
 +
''Notulisten: Nancy de Jong en Laura Berende''
 
}}
 
}}

Huidige versie van 10 dec 2020 om 23:53