Www.denhout.eu/Corneliuskerk-Den Hout

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Nieuwe maatschappelijke functie

Pastoor Han Akkermans laat weten dat de Catharinaparochie de voormalige Corneliuskerk in Den Hout heeft verkocht. De nieuwe eigenaren zijn Houtse bewoners.

Het doel van de koop is de kerk voor het dorp te behouden en er een maatschappelijke invulling aan te geven: onderwijs, cultuur, welzijn en zorg. Het voorlopig koopcontract is 2 oktober getekend; de definitieve overdracht vindt uiterlijk 31 maart 2021 plaats. 

Hiermee komt er een einde van jarenlang gesteggel over de verkoop en onderhoud van De Corneliuskerk

De belangrijkste inzet is, om de kerk voor Den Hout te behouden.

De plannen die de toekomstige eigenaren hebben is veelzijdig. Onderwijs is één invulling van de Corneliuskerk, Dan gaat het over Agora onderwijs. Deze vorm van middelbare school laat de traditionele lessen en boeken links liggen. Scholieren bepalen voor een deel zelf wat ze leren, aan de hand van thema's. Het onderwijs is er voor het leven, deze vorm gaat uit van praktische en maatschappelijke vragen. Als een leerling wil weten hoe de motor van een scooter werkt, dan helpt een docent om dat te onderzoeken. Volg je een gastles- of onlineprogramma? Dan ga je langs de garage.

Maar ze maken uiteindelijk hetzelfde examen als op alle andere scholen.

Andere pijler is de zorg. Cliënten kunnen in en rond de kerk hun dagbesteding hebben. Een moestuin aanleggen, koffie schenken of klussen. Daarnaast krijgen ze hier zelf activiteitenbegeleiding.” Ook wil ze ruimte bieden voor flexwerkers. ,,Alles loopt hier door elkaar.” 

Dit sluit aan bij wat de kerk altijd wil zijn: samenbrengen, mensen verbinden, cultuur, zorg en welzijn

De Corneliuskerk

Volgens Wikipedia bestond er al in de 14e eeuw een kapel in Den Hout, die was gewijd aan Antonius Abt. Deze zou door Willem van Duivenvoorde of zijn zoon in 1336 of 1385 zijn gesticht. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het verwoest en raakte de kapel in verval. De grond waarop gasthuis en kapel hebben gestaan werd in 1805 tot begraafplaats ingericht. In 1787 werd een schuurkerk gebouwd, toen Den Hout het recht kreeg om een zelfstandige parochie op te richten. In 1836 onderging de schuurkerk een flinke verbouwing. Het dak werd verhoogd en de kerk kreeg een toren met klokken. Veertig jaar later werd de huidige Corneliuskerk gebouwd. De kerk werd op zondag 16 september 1878 ingewijd door Mgr. Van Beek, bisschop van Breda. In 1987 werd de kerk voor het laatst gerestaureerd om op 18 december 2016 uit de eredienst te worden onttrokken.