Www.denhout.eu/Dorpsvergadering 29 maart 2021

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering d.d. 6 juli 2020
 3. Mededelingen bestuur
 4. Bestuur/Organisatie Dorpsbelang
  • Vertegenwoordiging
  • Missie en Visie
  • Werkwijze
  • Afscheid Wim van Oosterhout
  • Bestuurwijziging (stemmen)
  • Samenstelling werkgroepen
  • Vragen en Opmerkingen
 5. Goedkeuren financiële stukken
  • Jaarrekening 2019, verlenen décharge
  • Jaarrekening 2020, benoemen kascommissie
  • Begroting 2021
  • Vragen en Opmerkingen
 6. Houtse Heuvel 2
  • Het traject en de rol van Dorpsbelang
  • Vragen en opmerkingen
 7. Woningbouwstrategie
  • Presentatie van de woningbouwstrategie
  • Vragen en opmerkingen
  • Ter goedkeuring (stemmen)
 8. Dorpsvisie
  • Toelichting proces en planning
  • Vragen en opmerkingen
 9. Voedseltuin-/ voedselbos
  • Mondelinge toelichting stand van zaken
  • Vragen en opmerkingen
 10. Verkeer
  • Mondelinge toelichting verschillende thema’s
  • Rondweg
  • Vrachelsestraat / Bergsebaan
  • Ruiterspoor
  • Houtse Heuvel
  • Bromtol
  • Vragen en opmerkingen
 11. Digitale rondvraag
 12. Sluiting

Verslag

210329 notulen dorpsvergadering.pdf