Www.denhout.eu/Nieuwbouw-in Den Hout

Uit Dorpsbelang Den Hout
Ga naar:navigatie, zoeken

Houtse Heuvel 2

Recentelijk is er een nieuwe projectgroep “HH2” opgericht met daarin afgevaardigden van de werkgroep Bouw, Dorpsvisie en Verkeer. Op basis van de expertise uit de verschillende werkgroepen en de inbreng van de Houtse bewoners zullen wij het proces op de voet volgen en waken voor het karakter van ons dorp.

Op 9 februari jl. heeft Dorpsbelang een bespreking gehad met Zwaluwe en de gemeente, waarin Dorpsbelang Zwaluwe heeft gevraagd een alternatief plan te ontwikkelen voor Houtse Heuvel 2. Een plan dat binnen het huidige bestemmingsplan toelaatbaar is, nl.  3 woningen. Zwaluwe heeft besloten geen alternatief plan te ontwikkelen, omdat 3 woningen te kleinschalig zou zijn. Als alternatief heeft Zwaluwe Houtse Heuvel 2 nu te koop gezet.

Het plan van Zwaluwe kunt u in het volgende filmpje zien:

Klik hier om naar de flyer en filmpje te gaan


Enquête

Nadat onze werkgroep opgericht is, zijn wij meerdere keren in gesprek geweest met Gemeente Oosterhout. Hieruit is naar voren gekomen dat er een onderzoek gedaan moest worden naar de woningbehoefte binnen Den Hout en naar eventuele bouwlocaties. Voor het onderzoek naar de bouwlocaties was reeds door de gemeenteraad een budget vrijgemaakt voor een extern bureau. Wij hebben destijds aangegeven het onderzoek naar de behoefte zelf te kunnen organiseren. Dit hebben wij middels een enquête gedaan, die door menig Houtenaar ingevuld en aan ons geretourneerd is. Een zeer mooie respons waar wij zeker tevreden mee zijn en u als Houtenaar nogmaals voor willen bedanken.

Voetbalveld V.V. Irene’58

Het huidige voetbalveld van V.V. Irene’58 wordt al jaren gezien als dé locatie voor nieuwbouw in Den Hout. De plannen om op deze locatie nieuwbouw te plegen dateren dan ook al van jaren geleden. Daarnaast zijn deze plannen ook nog steeds actueel. Om nieuwbouw te kunnen realiseren op het voetbalveld van V.V. Irene’58 zijn er echter nog een aantal hordes te nemen. Zo moet, uiteraard niet onbelangrijk in dit verhaal, het hoofdveld tezamen met de kantine en kleedkamers van V.V. Irene’58 verplaatst worden naar een andere locatie. De meest voor de hand liggende locatie hiervoor is dan uiteraard bij het trainingsveld. Om deze verhuizing mogelijk te maken dienen op haar beurt ook nog een aantal hordes genomen te worden, zo dient er een nieuwe ontsluitingsweg gecreëerd te worden zodat niet al het verkeer door de woonwijken van Den Hout hoeven en daarnaast dient de gemeente nog een aantal zaken te regelen met de provincie.

Zodra het voetbalveld vrijkomt als bouwlocatie zouden wij, als werkgroep, het een goed initiatief vinden als (een deel van) de nieuwbouw plaats zou vinden in CPO-vorm. Dit omdat er door een meerderheid van de woningzoekenden aangegeven is dat zij openstaan voor bouwen in CPO-vorm en wij van mening zijn dat de inwoners van Den Hout, door de onderlinge samenhang, uitermate geschikt zijn voor CPO. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de gemeente, onder begeleiding van een bedrijf wat expertise heeft op het gebied van CPO. De gemeente heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. Verder op deze pagina kunt nadere informatie vinden over bouwen in CPO-vorm.

CPO

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gaat het om een groep burgers die samen woningen of zelfs een hele woonwijk ontwikkelen. Dit kan op eigen initiatief zijn, maar kan ook op initiatief van een gemeente. 

Deze groep burgers richt een vereniging of stichting op en deze treedt op als ontwikkelaar van de woningen. Daarvoor heeft ze de volledige zeggenschap over de grond en draagt ze verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning. Het collectief doet dat samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer. 

Net als bij individueel particulier opdrachtgeverschap bepaalt de opdrachtgever zelf hoe de woning eruit komt te zien, zowel van binnen als buiten. Een en ander binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld. 

In een collectief bouw je samen met je buren. Hierdoor kan het zijn dat er op een aantal punten compromissen gesloten moeten worden binnen de groep. Voor CPO geldt: samen sta je sterker. Een georganiseerde groep is een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen. 

(Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, https://www.rvo.nl/sites/default/files/factsheet%20CPO.pdf )